Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang Nguyễn Đức Thuận cho biết, đơn vị sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Lực lượng vũ trang tỉnh nắm chắc tình hình, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực, phương pháp công tác dân vận cho các cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về công tác dân vận, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở rà soát, xây dựng, bổ sung, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của đơn vị trong từng giai đoạn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân vận. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng hướng mạnh về cơ sở và đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, chú trọng các địa bàn phức tạp; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và các tổ công tác dân vận ở cơ sở; tổ chức thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội; phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cán bộ dân vận các cấp trong thực hiện công tác dân vận. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng tăng cường phối hợp hiệp đồng giữa cơ quan quân sự với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để tiến hành công tác dân vận đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương "Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới", lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã tích cực triển khai công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Mười năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đã về các cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân. Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy, chỉ huy đơn vị trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 110 nghìn đối tượng, trên 600 chức sắc, chức việc tôn giáo và già làng, trưởng bản và trên 736 nghìn lượt học sinh, sinh viên... Các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đã tham gia dập tắt 35 vụ cháy rừng, cứu hàng trăm nghìn ha rừng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động hàng trăm nghìn ngày công lao động giúp nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới; giúp các xã nghèo, các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh làm mới trên 750 km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 670 km kênh mương; tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách./.