Ngày 18/11, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2009-2012 và đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhất với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần tạo nên động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, gian khổ, chung sức, đồng lòng giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển ổn định kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên một bước mới, tỏ rõ sự kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phong trào thi đua đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã đóng góp gần 31.500 ngày công giúp đỡ nhân dân tu sửa các công trình phúc lợi xã hội; quyên góp gần 2.000 chiếc chăn, màn, quần, áo tặng đồng bào vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng 29 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá trên 1,3 tỷ đồng; xét, đề nghị hưởng chế độ chính sách theo quy định trên 41 tỷ đồng cho gần 11 nghìn đối tượng… Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho bản chất “Bộ đội Cụ Hồ".

Trong những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HDDND, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai hiệu quả các phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.../.