leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.  

Tại hội nghị, các giảng viên đã truyền đạt một số chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình vi phạm, tội phạm và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật; những điểm mới của Chương XXV Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với Quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự đảm bảo quyền con người theo Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc…

 Đợt học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ, CNVQP Lữ đoàn, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy tại đơn vị, tiếp tục xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 Hội nghị dự kiến kết thúc ngày 18/11./.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn