Sáng 9/11, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn ( Hà Nội), Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã bế mạc Phúc tra kết quả cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi của các đơn vị quân đội năm 2012.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các cán bộ về dự phúc tra lần này đã thực hiện tốt các nội quy, quy định, chuẩn bị đầy đủ giáo án. Nhiều cán bộ đã tranh thủ thời gian, tự thục luyện giáo án, động tác đội ngũ, nắm chắc nội dung Điều lệnh Quản lý bộ đội và các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Các cán bộ đã thực hiện động tác Điều lệnh Đội ngũ tương đối chuẩn xác “đúng - đủ - đẹp”. Việc thực hành giảng bài, đã nắm chắc nội dung, phân tích và liên hệ, vận dụng sát tình hình thực tiễn đơn vị, phương pháp giảng bài phù hợp với đối tượng, tác phong tốt và bảo đảm thời gian theo quy định.

Kết quả phúc tra, tập thể: nhất Quân đoàn 2, nhì Quân khu 3, ba Quân khu 4; cá nhân: nhất Đại úy Nguyễn Tiến Dũng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 27, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4); nhì: Thượng úy Hoàng Văn Tuấn (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2); ba: Thượng úy Hồ Tuấn Kiệt (Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7).

Bộ Tổng tham mưu trao Bằng khen tặng 1 tập thể và 1 cá nhân, Giấy khen tặng 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong cuộc phúc tra; cấp Giấy chứng nhận “Cán bộ huấn luyện Ðiều lệnh giỏi” cấp toàn quân cho 51 cán bộ đạt điểm giỏi.

Phúc tra kết quả cán bộ huấn luyện Điều lệnh giỏi của các đơn vị quân đội năm 2012 được tổ chức từ ngày 6 - 9/11. 84 cán bộ là đoàn trưởng, cán bộ trung đội, cán bộ tiểu đoàn, trợ lý, nhân viên cơ quan, giáo viên thuộc 21 đơn vị đầu mối đã tham dự. Nội dung phúc tra, kiểm tra lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm về Ðiều lệnh Quản lý bộ đội; thực hành động tác Ðiều lệnh Ðội ngũ; thực hành bài giảng về Ðiều lệnh Ðội ngũ và Ðiều lệnh Quản lý bộ đội. Cuộc phúc tra nhằm đánh giá thực chất huấn luyện Ðiều lệnh trong quân đội ở đơn vị cơ sở; rút kinh nghiệm trong huấn luyện; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ huấn luyện Ðiều lệnh Quân đội ở đơn vị cơ sở./.