5 năm qua, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị, Chỉ lệnh hậu cần của cấp trên, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” các cấp trong Quân khu đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể sát thực tế đơn vị, tạo động lực thúc đẩy Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nâng cao đời sống bộ đội; quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, tài chính; xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh về mọi mặt...

Hội nghị cũng thẳng thắn làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025.

leftcenterrightdel

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc

trong thực hiện nhiệm vụ. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phong trào thi đua các cấp trong Quân khu sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị cần chủ động bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chăm sóc đời sống, sức khỏe bộ đội và bảo đảm vệ sinh phòng dịch, không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị; đồng thời lồng ghép phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với phong trào thi đua Quyết thắng cũng như nhân rộng hơn nữa nhiều cách làm hay, sáng tạo, độc đáo, có nội dung mang tính đột phá cao, mang lại hiệu quả thiết thực trong các cơ quan, đơn vị...

 Dịp này, Hội nghị đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020./.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp