Kiểm tra công tác huấn luyện thành viên kíp xe tại Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với truyền thống "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, quản l‎ý tốt, cần kiệm xây dựng đơn vị", qua 54 khóa huấn luyện - đào tạo, Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Nhà trường được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp giao nhiệm vụ trực tiếp quản l‎ý, tổ chức huấn luyện - đào tạo nhiều đối tượng khác nhau như: Đào tạo sĩ quan dự bị; lực lượng dự bị động viên, thành viên kíp xe Tăng thiết giáp, huấn luyện chiến sĩ mới... Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường gặp không ít khó khăn: Cơ sở vật chất, kinh phí, nhiên liệu, vật tư bảo đảm cho huấn luyện còn hạn hẹp, hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập chưa được đầu tư xây dựng cơ bản. Song với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và sự chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ toàn diện của các cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường luôn có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo.

Đại tá Vũ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho chúng tôi biết: Trong những năm qua, Nhà trường đã quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo; chú trọng đổi mới nội dung và vận dụng sáng tạo các quan điểm, nguyên tắc huấn luyện, đào tạo; bám sát phương châm huấn luyện đào tạo “Cơ bản, hệ thống, thống nhất chuyên sâu” và phương châm huấn luyện chiến đấu “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường có 100% trình độ cao đẳng trở lên (gần 60% trình độ đại học và 5% trình độ sau đại học); hằng năm, kết quả thi tốt nghiệp đạt khá, giỏi từ 80% trở lên; 45 năm qua Nhà trường đã huấn luyện, đào tạo được gần 27 nghìn thành viên kíp xe Tăng thiết giáp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho lực lượng Tăng thiết giáp cho toàn quân.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Hoài Linh, Trưởng phòng Đào tạo Nhà trường cho biết: Những năm gần đây, nhà trường tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, với phương châm "Để huấn luyện - đào tạo tốt, trước hết phải huấn luyện cán bộ tốt.  Dù còn nhiều khó khăn, nhưng một số nội dung tập huấn, huấn luyện, hội thao, hội thi quy mô lớn của Binh chủng Tăng thiết giáp và toàn quân, nhà trường vẫn được Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp tin tưởng giao đảm nhiệm, qua đó cán bộ, giáo viên thêm tiến bộ, trưởng thành. Với các khoa mục huấn luyện trọng tâm, khoa mục khó, Nhà trường trực tiếp tổ chức huấn luyện và kiểm tra tập trung nên kết quả huấn luyện ngày càng được nâng nên rõ rệt, bảo đảm tính thống nhất và vững chắc hơn.

Với đặc điểm học viên từ các đơn vị trong toàn quân về học tập, nhà trường luôn coi trọng gắn huấn luyện-đào tạo với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo Đại tá Trần Xuân Hùng, Chính ủy Nhà trường: Công tác xây dựng chính quy, quản l‎ý kỷ luật, duy trì nền nếp chế độ trong huấn luyện của Nhà trường đã được cấp ủy và người chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm. Qua đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ toàn trường nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp trong huấn luyện, tự giác chấp hành và đi vào thực hiện có nền nếp đạt hiệu quả thiết thực. Đây là nhiệm vụ quan trọng và là khâu đột phá làm chuyển biến một bước về phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nói chung và chất lượng huấn luyện - đào tạo nói riêng. Bên cạnh đó, chủ trương xây dựng chi bộ có chi ủy, trung đội có tổ Đảng, kíp xe có đảng viên được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Xuân Hòa, Hiệu trưởng Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 cho biết thêm, trong thời gian tới, Nhà trường tập trung nâng cao năng lực, trình độ tổ chức chỉ huy, quản l‎ý cho cán bộ các cấp; trú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phương pháp sư phạm, trình độ tổ chức chỉ huy, quản l‎ý và thực hành huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện, làm tốt công tác hội thao rút kinh nghiệm ở các cấp; xây dựng hệ thống chương trình kế hoạch bảo đảm tính khoa học, phù hợp với từng đối tượng và từng môn học. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan đối với đơn vị, cấp trên đối với cấp dưới. Trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa l‎ý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, tăng cường huấn luyện đêm, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện bộ đội phát huy tính chủ động của từng tập thể và cá nhân; đồng thời, tăng cường công tác hội thao, hội thi ở các cấp; tích cực củng cố hệ thống giảng đường, thao trường bãi tập theo hướng chính quy, cơ bản và lâu dài. Coi trọng công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện - đào tạo; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ và đồ dùng huấn luyện; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu phục vụ công tác huấn luyện - đào tạo.../.

Tin, ảnh: Chí Đáng