Phát huy vai trò thanh niên Quân đội trong tình hình mới

Thứ năm, 05/05/2022 10:55
(ĐCSVN) - Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, với sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp, lớp lớp các thế hệ thanh niên Quân đội đã luôn luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên (1). Là một bộ phận của thanh niên Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành lớn mạnh, phát huy vai trò xung kích. Thanh niên Quân đội đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
 Tuổi trẻ Sư đoàn 5, Quân khu 7 tích cực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: XT)

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thanh niên Quân đội đã nêu cao ý chí quyết tâm và tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”… góp phần vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; của cấp ủy đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội đã có sự phát triển vững chắc; luôn là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Đặc biệt, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đánh dấu sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội với các chương trình, mô hình mới, được tổ chức sâu rộng trên mọi lĩnh vực hoạt động của Quân đội, được cụ thể hóa thành các phong trào cụ thể ở các cấp trong toàn quân như phong trào "3 đỉnh cao quyết thắng", "Lý tưởng đẹp - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”; xây dựng "Chi đoàn văn hóa" với 3 yêu cầu: "Đẹp người - Đẹp doanh trại - Đẹp tình quân dân"... Qua đó, tạo ra môi trường thuận lợi để thanh niên Quân đội thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Đồng thời, tổ chức Đoàn trong toàn quân đã triển khai thực hiện có hiệu quả hàng loạt phong trào như: “Thi đua rèn đức luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; “Vươn tới những đỉnh cao”; “Tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Xuân biên cương, Tết hải đảo”; “Tháng Thanh niên”; “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”... Thông qua nhiều hoạt động phong phú, sinh động, các phong trào này không chỉ giúp phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn mà còn trực tiếp động viên tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ. Mới đây nhất, hình ảnh thanh niên Quân đội lại một lần nữa tỏa sáng với các hoạt động xung kích, hỗ trợ nhân dân các địa phương chống dịch COVID-19. Những phần việc cụ thể của tuổi trẻ Quân đội đã và đang thiết thực hỗ trợ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại nhiều địa bàn trong cả nước.

leftcenterrightdel
Cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng chuối. (Ảnh: TD)

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với thanh niên Quân đội.

Để phát huy vai trò thanh niên Quân đội trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức của các tổ chức, các lực lượng về vai trò của thanh niên, thanh niên Quân đội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị và của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác thanh niên. Đẩy mạnh công tá tuyên truyền, định hướng tư tưởng gắn với đấu tranh phê phán những nhận thức phiến diện, một chiều hoặc xem nhẹ vai trò của thanh niên Quân đội.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thanh niên Quân đội. Lựa chọn đúng nội dung; đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua công tác giáo dục, cần giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Coi trọng củng cố niềm tin và bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu; xây dựng động cơ phấn đấu trong sáng; đề cao tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn… Từng bước xây dựng lực lượng thanh niên Quân đội thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ba là, chú trọng rèn luyện thanh niên Quân đội qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để cán bộ, đoàn viên thanh niên được rèn luyện trong thực tiễn, xung kích trên các lĩnh vực, các mặt công tác, nhất là việc mới, việc khó. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, vừa tạo môi trường thuận lợi để thanh niên Quân đội phấn đấu trưởng thành; vừa góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị./.

Chú thích:

(1). Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 5. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 216.

Nguyễn Đình Luận (Học viện Chính trị).
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực