Chỉ huy Phòng Xăng dầu Quân khu 3 thường xuyên kiểm tra
công tác bảo quản hệ thống ống dẫn xăng dầu tại
Kho xăng dầu Sư đoàn 395. (Nguồn: QĐND)

Quản lý chặt chẽ từng kế hoạch, nhiệm vụ, thanh quyết toán xăng dầu theo thực tế giờ máy nổ, số km xe chạy theo định mức quy định, không quyết toán cho những xe máy sử dụng vượt định mức - đó là một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý của các đơn vị thuộc Quân khu 3.

Ngoài ra, các đơn vị cũng bố trí hợp lý các cung tuyến hoạt động, nâng cao hệ số lợi dụng trọng tải; triệt để kết hợp vận chuyển hàng 2 chiều… để giảm tiêu thụ xăng, dầu.

Với các biện pháp trên, từ năm 2011 đến nay, các cơ quan, đơn vị Quân khu 3 đã tiết kiệm được 1.615.537 lít xăng; 254.300 lít Diesel và 81.489kg dầu mỡ./.