leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TTXVN. 


Ngày 21/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3...

Tiếp và làm việc với đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình Trần Đăng Ninh...

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, ĐẠi tướng mong muốn chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp ở địa phương, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là chuẩn bị văn kiện và nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng củng cố thế trận quốc phòng an ninh. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hòa Bình, năm 2019, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, phát triển. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh Hòa Bình đang tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số kiến nghị; kiến nghị Bộ trưởng xem xét trình Trung ương những đề xuất về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho vùng đặc biệt khó khăn phát kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; giao Văn phòng Bộ Quốc phòng tổng hợp các đề xuất, kiến nghị và có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để báo cáo theo quy định.
 
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và các thành viên trong đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh./.
TTXVN