Theo đó, tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 230 cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan đơn vị và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Sư đoàn. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn cũng yêu cầu cấp  ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng về kết quả của Đại hội, phát động phong trào thi đua trong huấn luyện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.

Trên cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng về kết quả của Đại hội sẽ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Trước mắt, cần duy trì nghiêm chế độ nền nếp trực SSCĐ; làm tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chấp hành nghiêm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội.../.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Hải