Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại tá Thomas Stevenson.

Chúc mừng Đại tá Thomas Stevenson vừa được bổ nhiệm làm Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại tá Thomas Stevenson sẽ góp phần quan trọng, thiết thực vào thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước; khẳng định, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại tá Thomas Stevenson hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.

Đại tá Thomas Stevenson cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển với nhiều nội dung hợp tác thiết thực phù hợp quan hệ giữa hai nước./.

Tin, ảnh: Hồng Pha