Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ hai, 20/06/2022 19:48
(ĐCSVN) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư; và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Buổi làm việc để phục vụ xây dựng báo cáo đánh giá 3 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, đồng thời có thêm luận cứ cho xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo kết quả thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD và định danh, xác thực điện tử, trong đó nhấn mạnh quyết tâm, hành động quyết liệt, sáng tạo, ưu tiên nguồn lực về con người, phương tiện của Bộ Công an để có thể hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, Bộ Công an Việt Nam đã lồng ghép các nhiệm vụ, tận dụng cơ sở vật chất, qua đó góp phần giảm mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng, theo đúng nguyên tắc đã đề ra là “hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí”.

Bộ Công an đã bố trí hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tăng cường cho địa bàn cơ sở, tiến hành cập nhật dữ liệu vào hệ thống và triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc. Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập và đồng bộ hơn 103.854.257 triệu phiếu thông tin dân cư từ các nguồn thông tin. Trong 05 tháng đã thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp CCCD. Đến nay đã cấp trên 65 triệu thẻ CCCD cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chỉ đạo thiết kế, xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 4 và sẵn sàng tích hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương thông qua trục tích hợp quốc gia (NGSP) và Cổng dịch vụ công quốc gia. Xây dựng hệ thống Bản đồ số là “bộ não” của Trung tâm dữ liệu, thực hiện nhiệm vụ phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình dân cư để góp phần hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo từng giai đoạn.

Để phát huy những lợi ích, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06). Trong đó trọng tâm là thực hiện 05 nhóm tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ phát triển công dân số; phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đề án là cơ sở để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.

Triển khai Đề án 06, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID, phấn đấu đến năm 2025 có trên 40 triệu tài khoản người dùng, đảm bảo 100% các giao dịch công dân số được ký số xác thực. Hiện nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu, đến nay đã hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công “Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông” trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký trực tuyến đạt tỷ lệ 93,1%.

Từ ngày 21/5/2022, Bộ Công an đã triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu online tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội và Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đánh giá là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài nguyên quốc gia đắt giá là nền tảng để xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số”. Đồng thời cho biết những giải pháp để tiếp tục phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Công an đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phối hợp, cử cán bộ, chuyên gia đầu ngành phối hợp với Bộ Công an, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các Chương trình, Chiến lược triển khai các chính sách về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội cho quốc gia và cho từng vùng kinh tế trọng điểm, từng địa phương hàng năm và từng giai đoạn cụ thể; tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai đạt hiệu quả cao Đề án 06, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về pháp lý, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm hành lang pháp lý cho việc phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành công an, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện 2 dự án quan trọng này. Một số kết quả nổi bật như: trong thời gian ngắn đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 103 triệu phiếu thông tin, đã cấp trên 50 triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử trong điều kiện đại dịch COVID 19 diễn biến phức tạp thể hiện nỗ lực của cả ngành Công an.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhất là cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành; hành lang pháp lý cho vấn đề khai thác sử dụng kinh doanh số, vấn đề về tài chính.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng cho biết, qua trao đổi làm rõ những vướng mắc và cho thấy sự cần thiết phải có một Chỉ thị của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để giải quyết những điểm nghẽn mà Bộ đã nêu ra trong buổi làm việc ngày hôm nay.

Để phục vụ cho xây dựng dự thảo Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Tổ biên tập, trên cơ sở khai thác những dữ liệu này để xây dựng một số báo cáo chuyên đề phục vụ cho xây dựng đề án về các nội dung: đặc điểm dân cư từ cơ sở dữ liệu thu nhận được về cơ cấu dân số trong thời kỳ dân số vàng; về tình hình lao động, việc làm tại Việt Nam tác động đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở điều tra về dữ liệu dân cư, cần xem xét, đánh giá về thực trạng phân bố không gian phát triển kinh tế Việt Nam gắn với vấn đề lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trong công nghiệp tai các vùng kinh tế trọng điểm. Trên cơ sở điều tra về một số nội dung như: năng suất lao động; di cư, đặc biệt là lưu trú, di chuyển lao động; vấn đề an sinh xã hội các cấp, nhất là cấp quốc gia, xác định các ưu tiên quan trọng đối với bảo trợ xã hội nhóm đối tượng hoàn cảnh khó khăn và đề xuất những chính sách có liên quan…Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng nêu rõ, qua điều tra về dân cư đề nghị có phân tích đầy đủ hơn về vấn đề phát triển kinh tế số, xã hội số…/.

Nguyễn Chính
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực