Dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân Hải quân. Tham dự Đại hội còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân chủng; Thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Phòng Công binh... và 100 đại biểu đại diện cho 317 đảng viên trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn 131.

leftcenterrightdel
Đại diện các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. 

Nội dung Báo cáo chính trị của Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 131 đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp; lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XV đề ra. Lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu đáp ứng yêu cầu SSCĐ và bảo đảm chiến đấu; lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu trong tình hình mới. Chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ nét hơn; nổi bật là huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện dự bị động viên (DBĐV), tham gia hội thị, hội thao các cấp, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 83,7% đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, huấn luyện DBĐV đạt khá.

Đối với công tác lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, trong nhiệm kỳ có 207 tập thể 1.932 cá nhân được khen thưởng ở nhiều hình thức. Lãnh đạo chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững ổn định đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Trong nhiệm kỳ, Lữ đoàn đã xây dựng 10 nhà tình nghĩa, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn 06 lần. Thường xuyên giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và hậu phương Quân đội, trong nhiệm kỳ xây dựng được 5 nhà đồng đội, trích quỹ phúc lợi của đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ tập thể, cá nhân, tặng quà và trích thưởng tăng so với nhiệm kỳ trước gần 2 tỷ đồng. Các tổ chức quần chúng hoạt động có nền nếp, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Nhiều năm liền Lữ đoàn được Thủ trưởng BTL Hải quân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng và đơn vị huấn luyện giỏi.

Đồng thời, Đảng bộ Lữ đoàn 131 đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng; coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng 29,4% so với nhiệm kỳ trước. Phát huy có hiệu quả mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Quần chúng tâm sự, góp ý cho Đảng viên”.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng Hải quân đã biểu dương kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Lữ đoàn 131 trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, biểu dương Đảng uỷ Lữ đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đặc biệt đã chủ động xây dựng kế hoạch; chủ động chuẩn bị các văn kiện báo cáo trước Đại hội; phân công nhân sự cho các tiểu ban giúp việc Đại hội chặt chẽ, chu đáo; công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phong phú, đa dạng; hoạt động bảng ảnh, sưu tầm sách, báo, tài liệu, trang trí đại hội theo đúng hướng dẫn, có chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân chủng chỉ đạo Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hai là, nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình trong đó tập trung xây dựng và thực hiện mô hình công binh “5 tốt”; Ba là, nâng cao trình độ xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 131 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Lữ đoàn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là tiền đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực, tiếp tục tô thắm truyền thống “Anh dũng sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Lữ đoàn trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI đã sáng suốt lựa chọn bầu ra 13 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trình độ, năng lực và phù hợp với cơ cấu vào Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 05 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại điểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Lữ đoàn đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phan Anh – Tài Bá