Sáng ngày 26/7, Đảng bộ Lữ đoàn 962, Quân khu 9 tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2021. 

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy Đảng các cấp. Từ đó đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để cấp ủy Đảng các cấp cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Lữ đoàn; báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy, Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Lữ đoàn đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là: Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định. Lữ đoàn duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, tỉnh An Giang và Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Quân khu; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức ra quân huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần - Kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức kết nạp Đảng cho 5 đồng chí là đoàn viên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định những kết quả đạt được của đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2021 là cơ sở quan trọng, là tiền đề, động lực để giúp Đảng ủy Lữ đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận cần tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVII. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong giai đoạn 6 tháng đầu năm. Chủ động chuẩn bị và làm tốt công tác tổ chức diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển. Tập trung nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Bảo đảm tốt hậu cần, tài chính và kỹ thuật cho các hoạt động. Duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Lữ đoàn 02 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

Tin, ảnh: Thành Tâm