leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong đó, phiên có KLGD cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào ngày 12/5/2021.  

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng, giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tiếp tục không có giao dịch trong tháng 5/2021.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% KLGD toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường. 

Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Tổng KLGD trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng, tương ứng KLGD bình quân 185.945 hợp đồng/phiên, trong đó, tháng 5 có KLGD bình quân lớn nhất đạt 209.707 hợp đồng/phiên.

M.P