leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo đó, UBCKNN cho biết, Ủy ban đã nhận được công văn của Sở KH&ĐT Hà Nội thông báo về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh theo Quyết định số QDTH/10005145 ngày 18/12/2017.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, UBCKNN thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh kể từ ngày 18/12/2017.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng cho biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (Hà Nội), CTCP Thép Hương Thịnh (Bắc Giang), CTCP Thép Vạn Lợi (Hải Phòng), CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (Hà Nội) cũng bị hủy tư cách doanh nghiệp đại chúng sau khi Ủy ban nhận được Công văn của các Sở KH&ĐT thông báo về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp này.

Ngoài ra, UBCKNN cũng thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của các doang nghiệp gồm: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh (TPHCM), Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội (Hà Nội), Công ty CP 28 Quảng Ngãi, Công ty CP Đường sắt Hà Ninh (Nam Định).

 
M.P