Hiệu quả từ việc phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc xây dựng NTM nâng cao ở Kiến Xương

Thứ năm, 04/11/2021 15:01
(ĐCSVN) - Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, thời gian qua, huyện nhà đã và đang quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, từng bước hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Thanh Tân. 

Những năm qua, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện nhà luôn được các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương không ngừng nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí. Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chủ động huy động nguồn lực của các địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, đến nay huyện nhà đã đạt những kết quả bước đầu trong xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, 100% số xã và huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hai xã Bình Định và Thanh Tân đã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Xã Bình Định đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao năm 2020. Các xã Quốc Tuấn, Nam Bình, Vũ Hòa, Bình Thanh, Vũ Ninh đang đánh giá các tiêu chí để làm cơ sở phấn đấu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021.

Xã Thanh Tân là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh về đích NTM vào năm 2013, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã không ngừng nỗ lực củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hoàn thành các nhóm tiêu chí NTM nâng cao, từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu. Hết năm 2020, xã Thanh Tân đã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao. Diện mạo xã Thanh Tân hôm nay giống như một đô thị thu nhỏ, không chỉ các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang mà địa phương còn huy động nguồn lực từ xã hội hóa đầu tư xây dựng công viên, hồ trung tâm, sân bóng nhân tạo, khu vui chơi, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, địa phương cũng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất toàn diện, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,82%; số hộ giàu, khá chiếm khoảng 70%. Phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương, chị Hoàng Thị Huệ Phương, thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân cho biết: Thành quả từ xây dựng NTM tại địa phương đã thay đổi diện mạo quê hương chúng tôi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Tại địa phương, người dân chúng tôi có công việc ổn định, thu nhập ngày càng cao. Chúng tôi luôn đồng tình ủng hộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao vì đây là chủ trương hết sức đúng đắn, có lợi cho dân.

Là một trong những địa phương đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2022, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Vũ Lễ đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Theo ông Phạm Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ cho biết: Căn cứ vào Quyết định số 2538 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, địa phương đã tập trung rà soát, đánh giá các nội dung, nhiệm vụ của 11 tiêu chí xã NTM nâng cao để nắm được những mục đã đạt, tiểu mục chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra phương pháp tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 8/11 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cần phải tiếp tục hoàn thiện đó là tiêu chí Trường học, Sản xuất và Môi trường. Để hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Chia sẻ thêm về điều này, Phạm Bá Hoành, Chủ tịch UBND xã Vũ Lễ nói cho biết: Giải pháp trong thời gian tới về tiêu chí Trường học chúng tôi sẽ quy hoạch các khu đất đã được tỉnh, huyện phê duyệt và căn cứ vào số tiền đã được đối trừ sẽ bảo đảm việc xây phòng học cho các trường. Đối với tiêu chí sản xuất chúng tôi đã giao cho HTX xây dựng đề án quy vùng sản xuất bao tiêu sản phẩm cho các doanh nghiệp, các siêu thị để xây dựng thương hiệu. Đối với tiêu chí môi trường, chúng tôi đã kiến nghị, đề nghị với huyện cho phối hợp cùng với các xã lân cận sẽ xây bãi rác tập trung và nhà máy xử lý để bảo đảm môi trường.

Huyện nhà đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2021 có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện nhà đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường công tác tư tưởng, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục phát triển các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

Thanh Huyền
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực