Kiến Xương: Xã Quốc Tuấn tập trung nguồn lực hoàn hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Thứ năm, 04/11/2021 15:01
(ĐCSVN) - Sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2015, trên nền tảng kết quả đạt được, xã Quốc Tuấn đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.
 Diện mạo nông thôn mới nâng cao đang dần hiện hữu trên quê hương Quốc Tuấn.

Để xây dựng NTM nâng cao thành công, một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đó là công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã Quốc Tuấn luôn khuyến khích, vận động người dân phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực gieo trồng hết diện tích đất nông nghiệp, không để đất hoang hóa; phát triển các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm toàn xã luôn duy trì diện tích gieo cấy lúa hơn 333ha với các giống lúa cho năng suất, giá trị kinh tế cao, đồng thời duy trì diện tích cây màu vụ đông hơn 86ha và cây màu hè thu 27ha; đàn lợn, đàn trâu, bò và đàn gia cầm đều tăng qua các năm. UBND xã cũng chỉ đạo HTX SXKD DVNN xã thực hiện tốt các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất cho các hộ thành viên gồm dịch vụ thủy nông bảo vệ đồng điền, dịch vụ thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư nông nghiệp.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng được xã Quốc Tuấn đẩy mạnh. Toàn xã có 4 doanh nghiệp, gần 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng gạch nung, gạch không nung, sản xuất đệm lót, giặt bao bì, nguyên vật liệu xây dựng, đồng thời duy trì 2 làng nghề và có trên 3.000 lao động trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định. Nhờ chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế mà đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, hiện nay tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo đa chiều chỉ còn trên 2%, nếu trừ các hộ là đối tượng bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn dưới 1%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm.

Song song với công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, xã Quốc Tuấn cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; có kế hoạch bổ sung, nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Với những nỗ lực không ngừng, đến nay xã Quốc đã đạt những kết quả bước đầu trong xây dựng NTM nâng cao. Cụ thể, xã đã làm 2,6km đường trục xã, xây dựng thêm 10 phòng học, nâng cấp nhà văn hóa ở các thôn, hệ thống điện đường, cổng chào, trồng cây ven đường, đường ra nghĩa trang... Hiện toàn xã có 22 tuyến đường tự quản, cứng hóa 23,4km đường nhánh trục thôn, 8,5km đường trục thôn, 12km đường nội đồng, 7/7 thôn đều có nhà văn hóa... Tất cả các trục đường trong thôn, xóm đều có hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, trong đó hệ thống điện chiếu sáng thực hiện xã hội hóa 100%... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân.

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong xây dựng NTM nâng cao ở địa phương, ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tham mưu cho cấp ủy kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, qua đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, đồng thời chủ động rà soát, đánh giá các tiêu chí NTM nâng cao. Qua rà soát, đánh giá đến thời điểm đầu năm 2021, địa phương đã cơ bản 8/11 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cần phải tiếp tục hoàn thiện đó là tiêu chí Giao thông, Trường học, Môi trường. Từ đó đánh giá thuận lợi, khó khăn, phân loại những tiêu chí để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động các phong trào và tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm tiêu chí Giao thông, Trường học, Môi trường, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thông qua quá trình kêu gọi thì địa phương đã tiếp nhận được 200 tấn xi măng do con em xa quê ủng hộ để phục vụ cho quá trình xây dựng và trên 2.000 cây xanh để trồng trên các tuyến đường. Trên cơ sở đó, địa phương đã thực hiện cứng hóa 1,3km đường bê tông vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh, phát động trồng hoa và cây xanh ven đường giao thông trên 3km. Hiện nay, xã đang thực hiện hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường trục thôn và khảo sát thiết kế xây dựng phòng học Trường Mầm non để sớm hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc đề nghị công nhận chuẩn mức 2, đồng thời phát động phong trào phân loại rác thải tại hộ gia đình để hoàn thành tiêu chí Môi trường.

Với sự nỗ lực không ngừng và nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM nâng cao, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân xã Quốc Tuấn đang thay đổi từng ngày, con đường tiến về đích NTM nâng cao đang ngày một gần hơn.

 

Thanh Huyền
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực