Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng

(ĐCSVN) - Sáng ngày 11/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.