Thất nghiệp sẽ là một trong những vấn đề nan giải, đồng thời là vấn đề phức tạp nhất trong lĩnh vực xã hội của Nga trong năm 2010. Đây là nhận định của Tổng thống Nga, ông Đ.Métvêđép (Dmitry Medvedev) trong cuộc gặp Chủ tịch Liên hiệp các công đoàn độc lập Nga, ông Mi-kha-in Sma-cốp (Mikhail Shmakov) ngày 11-1 tại Mát-xcơ-va.

Cũng tại cuộc gặp trên, Tổng thống Mét-vê-đép đã kêu gọi chính quyền các cấp và các bộ-ngành của Nga cần nỗ lực và phối hợp hành động để giải quyết tình trạng thất nghiệp cao ở Nga cuối năm qua. Tổng thống Mét-vê-đép tuyên bố mặc dù thị trường lao động khôi phục chậm nhất, nhưng điều đó không thể biện minh cho tình trạng thiếu hành động kiên quyết và mạnh mẽ của các cấp chính quyền và các bộ, ngành. Chủ tịch Smacốp thông báo, tính đến cuối năm 2009, số người Nga chính thức đăng kí thất nghiệp đã lên tới 2,05 triệu người (trên thực tế hơn 6,5 triệu người).