Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp sẽ được tổ chức từ tháng 1/2021 và kết thúc vào ngày 30/6/2022, để tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới, Tổng cục Thể dục - Thể thao quyết định điều chỉnh thời gian các tỉnh, thành phố tổ chức xong Đại hội Thể dục, thể thao các cấp là trước ngày 30/9/2022.

leftcenterrightdel
Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới (Nguồn: baoquangninh.com.vn) 

Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị các Sở căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành và tình hình thực tế cấp độ dịch bệnh của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh kế hoạch, quy mô và thời gian tổ chức, đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đúng quy định.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp là đợt hoạt động thể dục thể thao rộng lớn trong tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về lợi ích vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện thường xuyên, góp phần phát triển một số môn thể thao mũi nhọn, trong đó có các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao truyền thống của địa phương; đồng thời phát triển, nâng cao thành tích thể thao, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022, tại tỉnh Quảng Ninh./.

HN