Ngày 19/8, Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với sự tham dự của 150 đại biểu thuộc 5 Khối thi đua Doanh nghiệp và Liên minh hợp tác xã của tỉnh.

leftcenterrightdel

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước

Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 3.100 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 67 nghìn lao động; có hơn 300 Hợp tác xã và Liên minh hợp tác xã; 8.740 Tổ hợp tác với 158.000 thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân tham gia, trong đó gần 5.600 Tổ hợp tác phi nông nghiệp, 2.547 Tổ hợp tác tín dụng (chiếm 29,1%); có trên 6.600 doanh nhân, trong đó có nhiều doanh nhân, doanh nghiệp mạnh, có vị thế, tầm cỡ trong nước và khu vực, có đủ năng lực trình độ để lãnh đạo, điều hành cộng đồng doanh nghiệp với sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

 Phong trào thi đua yêu nước Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 luôn được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng thi đua. Nhiệm kỳ qua, mặc dù các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp không ít khó khăn, song hầu hết các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn giữ vững tinh thần tự tôn dân tộc, sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, tạo ra nhiều việc làm mới, bảo đảm đời sống cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước ngày càng nhiều và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xứng đáng là lực lượng chủ lực, xung kích đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Số lượng, chất lượng đội ngũ doanh nhân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hàng năm đều tăng lên, tạo ra nhiều việc làm mới cho xã hội.

 Giai đoạn 2016 – 2020, có 2 doanh nghiệp được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 doanh nghiệp được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm.

 Với nhiều phong trào thi đua được phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, “Tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phong trào xanh, sạch, đẹp”… Đáng chú ý là phong trào “Sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh” đã có 162 đề tài, sáng kiến được các bộ, ngành trung ương, tỉnh, cấp cơ sở công nhận. Tổng số lao động các doanh nghiệp được tham gia bảo hiểm đạt 104%, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 103%, nộp ngân sách đạt 104%, lợi nhuận sau thuế đạt 106% , thu nhập bình quân người lao động đạt 102%, tham gia ủng hộ giúp đỡ các phong trào đạt 158% kế hoạch.

Xác định nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2020 - 2025 hết sức nặng nề, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai vẫn quyết tâm, phấn đấu thực hiện thành công 5 nhiệm vụ đột phá gồm: phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển du lịch, dịch vụ; tăng cường quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất cho đầu tư, phát triển và sắp xếp, ổn định dân cư nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp nhất là đối với doanh nghiệp dân doanh; chú trọng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, hợp tác xã… Thông qua phong trào thi đua yêu nước góp phần chung tay, góp sức, khuyến khích gìn giữ văn hóa kinh doanh đậm đà bản sắc của Lào Cai, vì cộng đồng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội thi đua yêu nước Khối Doanh nghiệp đã có nhiều cá nhân, tập thể được tôn vinh, khen thưởng. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.

Tin, ảnh: Hồng Minh