leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021, do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 14/4.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…

Yêu nước thì phải thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, từ phong trào thi đua yêu nước, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp trong đời sống xã hội. Đó là những việc làm thầm lặng, những cống hiến tận tụy của nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, của chiến sĩ, lực lượng vũ trang; sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ, tận tâm, tận lực của đội ngũ thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch COVID-19; sự lao động sáng tạo của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức đem lại nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích; đó là những nghĩa cử cao đẹp của các vị chức sắc, nhà tu hành, các tổ chức giáo hội...

leftcenterrightdel
Các đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động 

Thay mặt cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân trong thời gian qua đã có nhiều hành động, thành tích ý nghĩa góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, làm lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng. Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng gợi ý một số nội dung cần tập trung:

Thứ nhất, công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua năm 2021 của Thành phố cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và khơi dậy cho được lòng yêu nước, ý chí khát vọng vươn lên của mọi người dân, mỗi cán bộ, công chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang. Phải đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua, hướng đến tiêu chí thiết thực, hiệu quả, thấm nhuần trong toàn xã hội, trước hết là hệ thống chính trị, với tinh thần mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm làm đúng, làm tốt việc của mình; phải tự đổi mới, nỗ lực tiến bộ mỗi ngày, khắc phục vượt qua khó khăn từng việc. Đối tượng thi đua là mọi người, mọi giới.

Đồng chí cũng cho rằng, cần khắc phục những hạn chế mà công tác thi đua trong thời gian qua đã nhận thấy, chỉ ra. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu các cấp phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua của ngành mình, cấp mình, địa phương, đơn vị mình.

“Chúng ta phải tự hỏi những người đảng viên, cán bộ có yêu nước không, nếu yêu nước thì phải thi đua, như Bác Hồ đã nói. Nếu không làm tốt công tác thi đua thì phải xem xét lại mình. Chúng ta phải tự nghiêm khắc vì thi đua là động lực để thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ, nội dung các phong trào thi đua phải rất thiết thực, hướng đến những vấn đề có ý nghĩa, được người dân quan tâm, gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của Thành phố. Gắn nội dung các phong trào thi đua với Chủ đề năm của Thành phố “ Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và các phong trào khác được phát động trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí cũng gợi ý phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố sắp tới cần nghiên cứu đổi mới, mở rộng để phù hợp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Các trang mạng xã hội có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Chúng ta cần làm sao để phát huy được mặt tốt, ghi nhận những tấm gương, hành động tử tế để lan tỏa tinh thần sống đẹp, lấy điều tích cực dẹp cái tiêu cực; thúc đẩy phong trào thi đua mạnh mẽ hơn nữa, với nhiều hình thức sáng tạo hơn nữa, lay động lòng người hơn nữa.

Cùng với tăng cường tính thực chất, hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng phải đổi mới, chặt chẽ, chính xác, công bằng và đảm bảo tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu những người làm công tác thi đua trước hết phải có tâm và có trách nhiệm, để phát hiện, tôn vinh kịp thời những tấm gương tốt trong xã hội.

Hàng ngàn công trình, sáng kiến, sản phẩm được hoàn thành

Báo cáo về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của Thành phố năm 2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, các phong trào thi đua tại Thành phố năm 2020 tiếp tục thu hút sự vào cuộc, tích cực tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

leftcenterrightdel
Các cá nhân vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động 

Thành phố đã thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua đó, Thành phố có 4/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 40.000 doanh nghiệp thành lập mới, đến nay đạt 450.000 doanh nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể (hộ nghèo chỉ chiếm 0,13%, hộ cận nghèo chiếm 0,62% trên tổng số hộ dân của Thành phố).

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng phát động nhiều phong trào thi đua mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Thông qua phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, Thành phố đã củng cố hơn nữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng vừa chuyên, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều phong trào thi đua do Thành phố phát động đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.

Riêng phong trào thi đua 200 ngày lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận – huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, kết quả đã có hàng ngàn công trình, dự án, mô hình, dịch vụ sáng tạo đã được các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở đăng ký, trong đó có 893 công trình, dự án hoàn thành, có 317 xã, phường xanh, sạch đẹp. Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã có 766 công trình sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học và trên 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, người lao đô%3ḅng được áp dụng thành công, mang lại hiệu quả cao…

leftcenterrightdel
 Các đơn vị nhận bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Theo đó, Thành phố sẽ tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Cùng đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố gồm các dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Thi đua hoàn thành các dự án: nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh; xây dựng hệ thống thoát và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè); nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 (huyện Bình Chánh). Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/911 – 5/6/2021) và Kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên TP Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021).

Trong dịp này, có 2 đơn vị được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 2 đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 3 cá nhân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 3 cá nhân đón nhận Huân chương Độc lập; 5 tập thể đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 6 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố; 120 đơn vị được nhận Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

 

Tin, ảnh: V.Lê