Sáng 26/9, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức gặp mặt cộng tác viên (CTV) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). 

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: MN)

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì buổi gặp mặt. Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS,TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội...

Cuộc gặp mặt nhằm giao lưu, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa tòa soạn và các tác giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong thời gian qua, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã báo cáo một số kết quả về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Báo Quân đội nhân dân tiến hành thời gian qua và một số định hướng thời gian tới. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, Báo tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Báo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các vệt, đợt tuyên truyền về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên bao gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài quân đội để tìm hiểu, nghiên cứu phương thức của các đối tượng, từ đó có biện pháp phù hợp để đấu tranh, phản bác lại… Đến nay, đã có hàng chục chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham gia cộng tác với Báo. Báo cũng đã xây dựng chương trình đặt bài các CTV theo các chủ đề và căn cứ vào tình hình thực tiễn sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu bạn đọc và yêu cầu nhiệm vụ…

Trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày đã hình thành ba đợt tuyên truyền lớn phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác cán bộ, về duy trì kỷ luật Đảng, xử lý các vụ án trọng điểm. Đồng thời, tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, các hoạt động xã hội…nhằm tạo sự lan tỏa, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần kịp thời định hướng dư luận. Trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân đã đăng tải gần 100 bài viết trực tiếp đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Bên cạnh đó, Báo cũng đăng tải nhiều tin, bài có tính định hướng dư luận, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, xã hội thông qua chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trên Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngoài việc đăng tải các bài viết của báo in trên hai chuyên trang, báo điện tử tiếp tục xây dựng hai chuyên mục Video và Audio về phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, đưa lên trang Youtube và được dư luận đặc biệt quan tâm…

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: NM)

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho rằng, thời gian tới, dự báo việc chống phá của các thế lực thù địch chắc chắn còn những diễn biến phức tạp, nhất là khi chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là rất cấp thiết…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thời gian qua trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân… Đồng thời nêu lên những biến thái mới trong việc chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề cần rút kinh nghiệm khi tổ chức tuyên truyền... Qua đó, góp phần kịp thời đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch…/.

NM