Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM.

Về những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị UBND TPHCM đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông, nhất là Luật Giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức. Thực hiện việc cam kết không lấn chiếm hè phố, lòng đường, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm...

Về quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, TP cần xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách huy động tối đa các nguồn lực, xã hội hóa để đảm bảo hoàn thành sớm các công trình, đưa vào sử dụng nhằm chống ùn tắc giao thông. Đặc biệt, cần lập danh mục các dự án giao thông đô thị cấp bách cần thực hiện để chống ùn tắc giao thông, có đề xuất về nguồn vốn, cơ chế đặc thù để có thể rút ngắn thời gian thực hiện, trình Thủ tướng quyết định. Nghiên cứu xã hội hóa đầu tư hệ thống thu phí tự động tại các chỗ đậu xe. Hiện đại hóa phương tiện xe buýt trong đô thị theo hướng bố trí xe có kích cỡ phù hợp với các tuyến đường lưu thông, lựa chọn động cơ và sử dụng các nhiên liệu thân thiện với môi trường như khí LPG, CNG.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TP có biện pháp kiểm soát số lượng phương tiện taxi hoạt động, quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động, rút giấy phép hoạt động taxi trên địa bàn TP trong thời gian tới để nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, nghiên cứu, sớm triển khai các biện pháp kinh tế, hành chính với lộ trình phù hợp nhằm hạn chế nhu cầu sử dụng xe máy lưu thông, thay thế bằng các phương tiện giao thông công cộng phù hợp.

Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương tiếp tục thu phí điểm đỗ xe tĩnh, dưới lòng đường khu vực trung tâm TP. Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP để hạn chế ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, tại các đô thị loại đặc biệt như TP Hà Nội và TPHCM. Lập đề án thí điểm công tác quản lý các phương tiện đăng ký mới thông qua giấy chứng nhận quyền mua xe (COE) để hạn chế việc gia tăng phương tiện giao thông cá nhân. Xây dựng quy định về lệ phí liên quan đến phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cá nhân tại TP Hà Nội và TPHCM.