Công bố danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX

Thứ bảy, 28/05/2016 11:11
Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang các cấp nhiệm kỳ 2016–2021 đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những ng ười trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang các cấp nhiệm kỳ 2016–2021 đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những ng ười trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Theo đó, An Giang đ ã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội (10 đại biểu), đại biểu HĐND tỉnh (73 đại biểu) và đại biểu HĐND huyện, thị (430 đại biểu). Riêng bầu đại biểu HĐND phường, xã thì bầu thiếu một số đại biểu ở một số đơn vị bầu cử, tuy nhiên theo quy định pháp luật thì vẫn đủ hơn 2/3 số đại biểu cần bầu được ấn định, nên tỉnh An Giang không tổ chức bầu cử thêm.

Trong đợt bầu cử vừa qua, tỉnh An Giang có 20 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX với 124 ứng cử viên để bầu 73 đại biểu; tỷ lệ cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu đạt 99,88%. Các đ ơn vị như t hành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu là những đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%.

 

Danh sách 73 ng ười trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (xếp theo đơn vị bầu cử):

Đơn vị bầu cử số 1

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, đạt tỷ lệ phiếu bầu 80,72%

2. Ông Đỗ Tấn Kiết, 72,15%

3. Ông Trần Duy Thoại, 9,83 %

4. Ông Nguyễn Văn Lượng, 58,16%

 

5. Ông Lê Xuân Quế, 57,63%

 

Đơn vị bầu cử số 2

1. Ông Trần Anh Thư, 75,96%

 2. Ông Võ Thiện Hảo, 75,53%

3. Bà Trần Thị Thanh Hương, 72,11%

4. Bà Lâm Ngọc Lan Vi, 52,46%

Đơn vị bầu cử số 3

1. Ông Cao Xuân Bá, 77,79%

2. Ông Lâm Minh Hồng, 77,50%

3. Ông Lưu Vĩnh Nguyên, 76,72%

4. Bà Huỳnh Ánh Linh, 61,03%

Đơn vị bầu cử số 4

1. Ông Lê Văn Nưng, 72,78%

2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, 66,18%

3. Ông Hồ Văn Hận, 65,93%

Đơn vị bầu cử số 5

1 . Ông Hồ Văn Răng, 82,02%

2. Ông Nguyễn Minh Thống, 70,16%

3. Ông Lê Tuấn Khanh, 63,71%

Đơn vị bầu cử số 6

1 . Ông Trần Thanh Nhã, 78,15%

2. Ông Hồ Chánh Giám, 70,31%

3. Ông Lê Thanh Dũng, 69,31%

4. Bà Trần Thị Thống Nhất, 50,11%

Đơn vị bầu cử số 7

1 . Ông Nguyễn Thiện Phú, 80,79%

2. Ông Phạm Hồng Phước, 79,06%

3. Ông Đinh Công Minh, 74,58%

4. Ông Đặng Văn Hập, 64,59%

Đơn vị bầu cử số 8

1. Ông Ngô Hồng Yến, 87,83%

2. Ông Nguyễn Văn Tứ, 80,48%

3. Ông Hồ Văn Ên, 76,82%

4. Ông Phạm Văn Phong, 73,76%

Đơn vị bầu cử số 9

1. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, 88,83%

2. Ông Phan Thanh Tùng, 87,27%

3. Ông Men Pholly, 85,25%

4. Ông Phạm Văn Lèo, 84,59%

5. Ông Nguyễn Ngọc Trác, 74,99%

Đơn vị bầu cử số 10

1. Ông Vương Bình Thạnh, 90,78%

2. Ông Nguyễn Thành Đô, 89,49%

3. Ông Quách Minh Dũng, 84,58%

Đơn vị bầu cử số 11

1. Ông Đinh Văn Hiền, 77,68%

2. Ông Lê Thành Tân, 74,36%

3. Ông Phạm Trung Lương, 73,00%

Đơn vị bầu cử số 12

1. Ông Huỳnh Thành Danh, 83,00%

2. Ông Trần Văn Thanh, 72,52%

3. Bà Nguyễn Thị Yến, 62,69%

Đơn vị bầu cử số 13

1. Ông Nguyễn Ngọc Huynh, 83,31%

2. Ông Cao Quang Liêm, 80,09%

3. Ông Bùi Công Bằng, 77,59%

Đơn vị bầu cử số 14

1 . Ông Nguyễn Minh Hùng, 82,33%

2. Ông Huỳnh Quốc Thái, 75,40%

3. Ông Huỳnh Hữu Đức, 66,58%

Đơn vị bầu cử số 15

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, 82,52%

2. Ông Trương Hồng Sơn, 82,07%

3. Ông Nguyễn Đắc Tài, 78,85%

Đơn bị bầu cử số 16

1. Ông Võ Anh Kiệt, 80,36%

2. Ông Trương Hoàng Trọng, 78,81%

3. Bà Nguyễn Thị Quyền, 60,39%

4. Ông Võ Nguyên Nam, 58,06%

 Đơn vị bầu cử số 17

1. Ông Lâm Phước Trung, 81,11%

2. Ông Nguyễn Văn Thạnh, 68,39%

3. Ông Phạm Thành Minh, 67,01%

4. Ông Châu Văn Ly, 55,04%

Đơn vị bầu cử số 18

1. Ông Trần Ngọc Bầu, 73,46%

2. Bà Nguyễn Thị Liêm, 58,68%

3. Ông Nguyễn Văn Ly (Hòa Thượng Thích Huệ Tài), 58,07%

Đơn vị bầu cử số 19

1 . Ông Trần Văn Gan, 66,81%

2. Ông Hồ Ngọc Trứ, 63,23%

3. Ông Nguyễn Trọng Thành, 55,73%

4. Ông Nguyễn Hữu Phước, 55,09%

Đơn vị bầu cử số 20

1 . Ông Nguyễn Văn Tám (Nguyễn Văn Hoàng), 75,19%

2. Ông Nguyễn Trường Sơn, 70,91%

3. Ông Huỳnh Hoàng Huy, 63,14%

4. Ông Võ Văn Thắng, 60,20%./.

 

Công Mạo/TTXVN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực