Công bố danh sách 95 đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016- 2021

Thứ bảy, 28/05/2016 16:21
Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3/3/2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội. Tỉnh Thanh Hóa cũng được bầu 95 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử của các ban bầu cử, Ủy ban Bầu cử xác nhận kết quả đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND tỉnh với số phiếu tập trung, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, thành phần theo phân bổ.

Trong danh sách công bố đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, nhiều đại biểu có tỷ lệ trúng cử cao là ông Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 96,68; ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa 95,68; ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa 93,32...

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có 2.574.627/2.585.108 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,59%), cao nhất từ trước tới nay. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Thanh Hóa đã bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND tỉnh được ấn định, với số phiếu tập trung, bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật.

Tuy vậy, đối với đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiều địa phương đã bầu không đủ số lượng. Cụ thể các cử tri đã bầu được 993/999 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 6 đại biểu) và 16.031/16.439 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 408 đại biểu).

Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa nhanh chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu thêm đại biểu ở một số đơn vị còn thiếu. Khẩn trương đánh giá toàn diện cuộc bầu cử và tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở kết quả của cuộc bầu cử, tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tiến hành rà lại phương án nhân sự do Tỉnh ủy quản lý, nhằm sớm kiện toàn bộ máy HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tập trung triển khai thực hiện các công việc chung của địa phương và của tỉnh.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử số 1: huyện Mường Lát

1. Ông Lương Minh Thông: 92,30%

2. Ông Lại Thế Nguyên: 88,10%

3. Bà Sung Thị Xia: 77,33%

Đơn vị bầu cử số 2: huyện Quan Sơn

1. Ông Nguyễn Ngọc Tiến: 89,11%

2. Ông Phạm Quốc Bảo: 88,00%

3. Bà Hà Thị Tuyến: 85,25%

Đơn vị bầu cử số 3: huyện Quan Hóa

1. Ông Lương Văn Tưởng : 91,77%

2. Ông Phạm Bá Diệm : 85,46%

3. Ông Phạm Đăng Quyền: 80,42%

Đơn vị bầu cử số 4: huyện Bá Thước

1. Ông Trương Văn Lịch: 91,97%

2. Ông Lê Hoài Châu: 81,69%

3. Ông Lê Đức Thuận: 79,97%

Đơn vị bầu cử số 5: huyện Lang Chánh

1. Ông Phạm Đăng Lực: 96,66%

2. Bà Đinh Cẩm Vân: 90,72%

3. Ông Cầm Bá Chái: 85,36%

Đơn vị bầu cử số 6: huyện Ngọc Lặc

1. Ông Đỗ Quốc Cảnh 93,56%

2. Ông Lê Văn Tuấn 93,41%

3. Bà Cao Thị Dung 81,50%

Đơn vị bầu cử số 7: huyện Như Xuân

1. Ông Lê Nhân Đồng: 88,63%

2. Ông Dương Văn Mạnh: 86,87%

3. Bà Phạm Thị Hằng: 76,02%

Đơn vị bầu cử số 8: huyện Như Thanh

1. Ông Trần Văn Tuấn: 84,57%

2. Bà Phạm Thị Thanh Thủy: 82,89%

3. Ông Phạm Thanh Sơn: 81,27%

Đơn vị bầu cử số 9: huyện Thường Xuân

1. Ông Đỗ Xuân Nam: 86,20%

2. Ông Nguyễn Văn Thành; 84,30%

3. Ông Cầm Bá Chiến; 81,22%

Đơn vị bầu cử số 10: huyện Thạch Thành

1. Bà Bùi Thị Mười: 92,21%

2. Ông Nguyễn Văn Phát: 87,69%

3. Bà Bùi Thị Lương: 63,32%

Đơn vị bầu cử số 11: huyện Cẩm Thủy

1. Ông Đinh Tiên Phong; 92,19%

2. Ông Phạm Văn Tiến: 87,36%

3. Bà Triệu Thị Yến: 71,56%

Đơn vị bầu cử số 12 huyện Thọ Xuân, gồm 19 xã và 2 thị trấn (1)

1. Ông Lê Đình Hải: 85,81%

2. Bà Lê Thị Hương: 76,87%

3. Ông Lê Văn Phương: 69,69%

Đơn vị bầu cử số 13 huyện Thọ Xuân, gồm 19 xã và 1 thị trấn (2)

1. Ông Trịnh Ngọc Dũng: 85,78%

2. Bà Lê Thị Thìn: 74,82%

3. Bà Lưu Thị Nga: 65,65%

Đơn vị bầu cử số 14: huyện Triệu Sơn

1. Ông Lê Quang Hùng: 87,32%

2. Ông Lê Hữu Quyền: 84,85%

3. Ông Trịnh Tuấn Sinh: 76,66%

Đơn vị bầu cử số 15: huyện Vĩnh Lộc

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn: 88,70%

2. Ông Lê Quang Tuấn: 88,07%

3. Ông Lê Đình Sơn: 84,81%

Đơn vị bầu cử số 16: huyện Yên Định

1. Ông Trịnh Xuyên 96,68%

2. Ông Vũ Ngọc Thưởng: 91,21%

3. Ông Trịnh Hữu Hùng: 87,33%

4. Ông Trịnh Xuân Trường: 79,81%

Đơn vị bầu cử số 17: huyện Thiệu Hóa

1. Ông Lê Ngọc Diện (Lê Văn Diện): 86,96%

2. Ông Hoàng Văn Toản: 86,00%

3. Bà Trịnh Thị Loan: (Trịnh Thị Phương Loan): 77,11%

Đơn vị bầu cử số 18: huyện Đông Sơn

1. Ông Nguyễn Quang Hải: 89,69%

2. Ông Phan Doãn Thuận (Phan Thanh Thuận): 82,49%

3. Bà Hà Thị Lan Hương: 74,54%

Đơn vị bầu cử số 19: huyện Quảng Xương

1. Ông Trần Văn Công: 87,76%

2. Ông Võ Duy Sang: 85,44%

3. Bà Lê Thị Như Hoa: 71,42%

Đơn vị bầu cử số 20: huyện Nông Cống

1. Ông Nguyễn Quốc Tiến: 88,22%

2. Ông Nguyễn Văn Hùng: 87,61%

3. Ông Nguyễn Bá Nhuần: 86,50%

Đơn vị bầu cử số 21 huyện Tĩnh Gia, gồm 16 xã và 1 thị trấn (1)

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng: 90,48%

2. Ông Nguyễn Văn Đệ: 88,06%

3. Ông Lê Văn Trung: 84,06%

Đơn vị bầu cử số 22 huyện Tĩnh Gia, gồm 17 xã (2)

1. Ông Trịnh Văn Chiến: 95,68%

2. Ông Nguyễn Văn Thi : 91,39%

3. Bà Lê Thị Hồng: 73,83%

Đơn vị bầu cử số 23: thị xã Sầm Sơn

1. Ông Lê Ngọc Chiến: 89,08%

2. Ông Nguyễn Văn Thú: 89,04%

3. Ông Nguyễn Đình Xứng: 86,02%

Đơn vị bầu cử số 24: huyện Hoằng Hóa, gồm 25 xã và 1 thị trấn(1).

1. Ông Nguyễn Đức Quyền; 92,54%

2. Ông Lê Đức Giang: 92,03%

3. Ông Lê Quốc Thành: 76,34%

Đơn vị bầu cử số 25: huyện Hoằng Hóa, gồm 17 xã (2).

1. Ông Phạm Bá Oai: 92,62%

2. Ông Trịnh Xuân Như: 84,40%

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn: 79,86%

Đơn vị bầu cử số 26: Gồm huyện Hậu Lộc

1. Ông Trần Quang Đảng: 90,74%

2. Ông Nguyễn Văn Ấp: 89,77%

3. Ông Đinh Ngọc Thúy : 76,29%

Đơn vị bầu cử số 27: huyện Nga Sơn

1. Ông Mai Văn Hải : 89,37%

2. Ông Trần Xuân Mạnh (Linh mục Trần Xuân Mạnh): 88,96%

3. Ông Hàn Văn Hải: 84,89%

4. Ông Mai Nhữ Thắng: 74,91%

Đơn vị bầu cử số 28: thị xã Bỉm Sơn

1. Ông Nguyễn Tiến Thuận: 84,30%

2. Ông Ngô Tôn Tẫn: 78,03%

3. Ông Đỗ Minh Tuấn: 77,36%

Đơn vị bầu cử số 29: huyện Hà Trung

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn: 90,54%

2. Ông Ngô Văn Tuấn: 88,52%

3. Ông Nguyễn Hồng Phong: 86,96%

Đơn vị bầu cử số 30 thành phố Thanh Hóa, gồm 9 phường và 8 xã (1).

1. Ông Nguyễn Xuân Phi : 93,32%

2. Ông Bùi Đình Sơn: 83,02%

3. Bà Hoàng Thị Mai : 82,10%

Đơn vị bầu cử số 31 thành phố Thanh Hóa, gồm 11 phường và 9 xã (2).

1. Ông Đỗ Trọng Hưng: 91,20%

2. Ông Lê Văn Huân: (Đại đức Thích Tâm Đức): 88,14%

3. Ông Đinh Xuân Hướng: 73,42%./.

 

 

Khiếu Tư/TTXVN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực