leftcenterrightdel
 Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Minh Hưng Hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương  Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoong-xa-lit Măng-nò-mệch. (Ảnh: Phạm Cường)

Tối 23/6, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Minh Hưng đã Hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương  Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thoong-xa-lit Măng-nò-mệch.

Tham dự Hội đàm có Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Lê Hoài Trung và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Hai bên đã trao đổi và biểu thị sự thống nhất về kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2020, nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cuộc hội đàm khẳng định sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng, tăng cường sự gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Văn phòng, góp phần vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đồng chí Lê Minh Hưng đã khái quát một số kết quả hợp tác nổi bật trong thời gian qua giữa hai Văn phòng, nhấn mạnh: Hai Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2020; đó là các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng… Nội dung các hoạt động phong phú, thực chất, được chuẩn bị kỹ, chu đáo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của cả hai bên. Các hoạt động hợp tác ngày càng thiết thực, góp phần giúp hai cơ quan có thêm kinh nghiệm, điều kiện và nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của hai nước.

Đồng chí Thoong-xa-lit Măng-nò-mệch, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thống nhất nhận định: Thông qua các hoạt động hợp tác, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã được nâng cao năng lực, tham mưu phục vụ Trung ương Đảng hiệu quả hơn, chất lượng ngày càng tốt hơn. Đồng chí đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian qua, mong muốn các hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng trong giai đoạn tới ngày một đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2017 – 2020, kế thừa và phát huy kết quả hợp tác tích cực các giai đoạn trước, hai Văn phòng Trung ương Đảng thống nhất tiếp tục ký Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh các hoạt động hợp tác truyền thống, điểm mới của Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa hai Văn phòng là số lượng cán bộ tham gia các Đoàn trao đổi nhiều hơn; bổ sung hình thức đào tạo dài hạn tại Việt Nam (từ 2 tháng trở xuống) tập huấn về tiếng Việt, lễ tân, nghiệp vụ, đối ngoại…. Những điểm mới của Thỏa thuận giai đoạn tới nhằm tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ của hai Văn phòng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Trung ương Đảng.

Dự kiến, Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ được ký nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xi-xu-lit dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28– 29/6/2021.

Hai bên tin tưởng việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ Trung ương, thắt chặt mối quan hệ giữa hai Văn phòng, đồng thời góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào./.

Khánh Linh