leftcenterrightdel
Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Kishida Fumio

Nhân dịp Ngài Kishida Fumio được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), ngày 29/9/2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện chúc mừng Ngài Kishida Fumio.

Mạnh Hùng