leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lắng nghe lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng báo cáo tình hình công tác của đơn vị thời gian qua. 

Chiều 25/11, tại TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng.

Báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng thông tin tình hình công tác của đơn vị; tình hình công tác Tuyên giáo tại miền Trung- Tây Nguyên; mối quan hệ giữa Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan xây dựng Đảng, các cơ quan thuộc Chính phủ tại miền Trung- Tây Nguyên; những thuận lợi và khó khăn và các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng được thành lập từ 10/2007 trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị thuộc 02 Ban xây dựng Đảng Trung ương là Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương và Bộ phận Khoa giáo T26 trực thuộc Vụ Khoa giáo địa phương của Ban Khoa giáo Trung ương tại Đà Nẵng.

Hiện nay, theo Quyết định số 2011-QĐ/BTGTW ngày 08/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và “Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức” của Ban Tuyên giáo Trung ương đã phê duyệt, ban hành tháng 01/2018 thì Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng có biên chế được giao là 10 đồng chí. Tuy nhiên biên chế đơn vị hiện nay có 08 cán bộ, công chức.

Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên giáo trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên (gồm 13 tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và 4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum); phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và các địa phương trên địa bàn phụ trách theo dõi, nắm tình hình các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; theo dõi, kiểm tra việc triển khai chương trình, kế hoạch của Ban Tuyên giáo, đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về lĩnh vực công tác tuyên giáo tại địa bàn phụ trách; phối hợp với các vụ, đơn vị của các cơ quan xây dựng Đảng tại miền Trung- Tây Nguyên trong công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung và Tây Nguyên; đầu mối phối hợp với các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện các đề án, các chuyên đề công tác tuyên giáo trên địa bàn; thực hiện một số mặt công tác đảm bảo hoạt động của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các vụ, đơn vị trong Ban tại địa bàn miền Trung- Tây Nguyên; phối hợp các vụ, đơn vị và cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động giao ban, hội nghị phục vụ công tác tuyên giáo ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên…. 

Thời gian qua, Cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để triển khai các mặt công tác và phối hợp với các vụ, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ, công chức đoàn kết, thống nhất, bám sát địa bàn và nhiệm vụ được phân công phụ trách; không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ, được bổ sung nhằm hòan thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay nhiều hoạt động, công việc được phân công phụ trách bị ảnh hưởng, có lúc gián đoạn hoặc phải đổi mới hình thức, kể cả làm việc qua hình thức trực tuyến. Điều này ảnh hưởng nhiều đến kết quả các hoạt động, nhiệm vụ công tác theo dõi địa bàn và lĩnh vực công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức nói riêng.

Cạnh đó, lực lượng vẫn còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách; một số quy định có liên quan đến phân công cán bộ theo dõi địa bàn không còn phù hợp; một số nhiệm vụ đột xuất, mới, có lúc khối lượng nhiều… nên đã ảnh hưởng không nhỏ, từ đó tính chủ động, kịp thời đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh thông tin tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng cũng thông tin đến đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung và lãnh đạo các vụ, đơn vị tình hình công tác tuyên giáo; hoạt động của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tại miền Trung- Tây Nguyên; các vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội tại miền Trung- Tây Nguyên; các vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng, sự ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn phụ trách….

Ngoài ra, đồng chí Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của Cơ quan, nhất là sửa đổi quy định phân công cán bộ theo dõi, nắm tình hình tư tưởng và công tác tuyên giáo tại các tỉnh, thành ủy trên địa bàn phụ trách; tình hình công tác cán bộ tại đơn vị và tăng cường mối liên hệ, hỗ trợ kịp thời hơn nữa từ các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; thống nhất mô hình các phòng của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy hiện nay; thống nhất mô hình theo dõi và địa bàn phụ trách của các cơ quan xây dựng Đảng tại miền Trung- Tây Nguyên….

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, mặc dù đội ngũ cán bộ vẫn còn mỏng và thiếu so với yêu cầu; hoạt động tại địa bàn rộng lớn, có nhiều tỉnh, thành và thường xuyên chịu tác động, ảnh hưởng của mưa bão, thiên tai, đặc biệt là dịch COVID-19 nhưng đội ngũ cán bộ của Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng đã chủ động, năng động, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tranh thủ tốt mọi sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban và sự phối hợp của các vụ, đơn vị, cơ quan chức năng, địa phương nơi địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt là đã tích cực tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời xử lý nhiều vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo tại miền Trung- Tây Nguyên. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng cần quan tâm làm tốt hơn công tác theo dõi, nắm địa bàn phụ trách để tham mưu ngày càng hiệu quả hơn các mặt công tác tuyên giáo tại miền Trung- Tây Nguyên; chủ động, linh hoạt trong công tác để đảm bảo hiệu quả, chất lượng nhưng cũng phải đúng các quy định, yêu cầu đặt ra; tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, kịp thời và thường xuyên với các vụ, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm thực hiện tốt yêu cầu, tinh thần cách mạng tiến công của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn phân công phụ trách.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng. 

“Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, các quy chế, quy định có liên quan để kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, sửa đổi phù hợp trong tình hình mới; chú ý quy hoạch, tìm và đề xuất nhân sự bổ sung đảm bảo biên chế  theo yêu cầu nhưng phải có chất lượng,  trình độ công tác; chú ý quan tâm phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tuyên truyền sâu đậm, thường xuyên về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện lớn, hội nghị của Đảng, Chính phủ trên các lĩnh vực diễn ra trong thời gian tới; đồng thời tuyên truyền làm rõ những chỉ đạo của Chính phủ và các cấp, các ngành về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả; các vụ, đơn vị trong Ban kịp thời thông tin các vấn đề, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Ban đến 02 cơ quan Thường trực tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh”- đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý thêm./.

Tin, ảnh: Đình Tăng