Hà Nội thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị

Thứ ba, 18/01/2022 19:56
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nhằm trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị…
leftcenterrightdel
 Hà Nội thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị... đến hết năm 2022 - Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Mục đích của đề án nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã…

Theo đề án, các chức danh thi tuyển gồm 4 nhóm: Các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý: trưởng, phó trưởng ban tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND thành phố, trưởng phòng công chứng, giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường trung cấp thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Các chức danh do thủ trưởng sở, ban, ngành bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở (trừ các chức danh diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố quản lý).

Các chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc sở, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị.

Các chức danh do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc đơn vị. 

Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển là: 1 - Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn. 2 - Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng khối sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố được quyền đăng ký tham gia dự tuyển…

Nội dung thi gồm 2 phần Thi viết và Thi trình bày đề án.

Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt 50 điểm trở lên được tham gia phần thi trình bày đề án. Trên cơ sở kết quả điểm thi trình bày đề án của người dự tuyển được Hội đồng thi tuyển công bố, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn lấy người có số điểm thi trình bày đề án cao nhất trong người đạt 50 điểm trở lên.

Thời gian thực hiện thí điểm sẽ bắt đầu từ tháng 1/2022 đến hết năm 2022 và tổng kết rút kinh nghiệm. Phạm vi thực hiện theo kế hoạch triển khai mỗi cơ quan thực hiện thi tuyển tối thiểu 2 người (nếu có chức danh khuyết thiếu trong năm 2022).

UBND thành phố sẽ phê duyệt danh sách các chức danh thi tuyển năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị theo quy định./.

Phạm Cường
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực