Ngày 14/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương khu vực phía Bắc lần thứ VII năm 2021.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2005 đến nay. 

leftcenterrightdel
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc Hội thi.

Qua 6 kỳ, Hội thi đã góp phần phát hiện, ươm trồng nhiều giảng viên giỏi từng bước trở thành những cánh chim đầu đàn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường. Cùng với hoạt động thao giảng, hội thi là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường.

Thông qua Hội thi, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; công nhận, suy tôn giảng viên dạy giỏi, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, qua quá trình chuẩn bị tổ chức, lựa chọn và đề cử giảng viên tham gia hội thi, các trường có điều kiện để đổi mới phương thức quản lý, đánh giá, phân loại giảng viên chính xác hơn, từ đó xây dựng kế hoạch phù hợp tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thêm căn cứ để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc tổ chức Hội thi là cơ sở quan trọng để Học viện nắm bắt cụ thể hơn nhu cầu và tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ giảng viên của các trường; nghiên cứu, rút kinh nghiệm, xây dựng, hướng dẫn, thống nhất quản lý và đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập; bổ sung quy chế, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên... thực hiện hiệu quả và sát thực hơn nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường chính trị, trường bộ, ngành.

"Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộchương trình, giáo trình các hệlớp, đổi mới phương thức quản lý đào tạo theo hướng “lấy học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, nhà trường là nền tảng”, “muốn có học viên giỏi phải có thầy giỏi". Vì vậy, Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là hoạt động cụ thể, thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, khắc phục bằng được tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị của không ít cán bộ, đảng viên", Giám đốc Học viện nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi .

Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh và Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. 

Hội thi khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/4 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Hội thi khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/4 tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Hội thi khu vực phía Bắc có 75 giảng viên gồm: 66 thí sinh của 31 trường chính trị; 9 thí sinh của 9 trường bộ, ngành. Giảng viên dự thi thực hiện  3 nội dung thi gồm: thi giáo án, thi viết và thi giảng. Kết quả chấm điểm ba nội dung thi và kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên sẽ là căn cứ để Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xét và công nhận giảng viên dạy giỏi. Kết quả thi là điểm trung bình của 3 phần thi, trong đó phần thi giảng được tính điểm hệ số 3.

Để đảm bảo yêu cầu, chất lượng, mục tiêu của Hội thi, các trường đã tổ chức thành công, nghiêm túc hội thi giảng viên dạy giỏi từ cấp khoa đến cấp trường và chọn cử các giảng viên đạt thành tích cao về dự Hội thi toàn quốc. Các thí sinh đã kịp thời bổ sung, cập nhật các nội dung mới của văn kiện và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giáo án dự thi.

Minh Châu