Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện Quốc phòng

Thứ ba, 13/09/2022 18:01
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Sáng 13/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của Học viện Quốc phòng -  Trung tâm huấn luyện, đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn)

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng an ninh nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng vào thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện Quốc phòng thời gian qua. Học viện đã luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về công tác huấn luyện - đào tạo, quán triệt chủ trương của Đảng về đẩy mạnh đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện đã chủ động, quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch là chủ yếu lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

leftcenterrightdel
Học viện Quốc phòng khai giảng năm học mới (Nguồn: vtvgo.vn)

Hơn 45 năm qua, Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Học viện cũng quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; có nhiều nỗ lực trong thực hiện 3 thực chất “dạy thực chất - học thực chất - đánh giá kết quả thực chất”; nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn, nâng cao chất lượng giáo trình, bài giảng; vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên; chú trọng nghiên cứu, học tập thực tế, cập nhật thông tin mới; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương pháp huấn luyện, chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19...

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Học viện đã có 978 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 6 đề tài cấp Quốc gia, 179 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và có những đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội. Đặc biệt, Học viện đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Công tác đối ngoại quốc phòng có bước phát triển mới, mở rộng trao đổi, đối thoại, giao lưu quốc phòng với các nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp cao cho Quân đội Lào, Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế song phương, đa phương, nhất là trên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); ngày càng khẳng định vị thế của Học viện Quốc phòng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Học viện đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, “mẫu mực, tiêu biểu” và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (Học viện có 02 Nhà giáo Nhân dân, 23 Nhà giáo ưu tú). Xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa công sở có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện - đào tạo, sinh hoạt, công tác và cảnh quan môi trường ngày càng đồng bộ, khang trang, hiện đại hơn.

Với những thành tích xuất sắc của mình, Học viện Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai giảng năm học của Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Phạm Thắng) 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Học viện Quốc phòng cần quyết tâm, nỗ lực và chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện một số nội dung trọng tâm, chủ yếu gồm:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện - đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Thứ hai, Học viện cần tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai; phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh trong Quân đội và của cả nước.

Thứ ba, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh quân sự trong tình hình mới. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại…; phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ tư, không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với Học viện, Trường Đại học Quốc phòng - Quân sự, Viện nghiên cứu Quốc phòng - An ninh các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, nhất là về huấn luyện - đào tạo... Coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước bạn: Lào và Campuchia; đồng thời, tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng Học viện Quốc phòng ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững về bản lĩnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng KHCN, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện. Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Học viện Quốc phòng (Ảnh: Doãn Tấn)

Với truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh, quân sự, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trước đó, trong Diễn văn khai giảng năm học mới, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Thượng tướng Trần Việt Khoa nêu rõ, với trách nhiệm chính trị, toàn Học viện quyết tâm đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học; quyết liệt thực hiện “3 thực chất”, kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giảng dạy, học tập, công tác; tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra./.

Tú Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực