Chiều 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá, Quảng Nam là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và kinh tế biển. Tỉnh cần phát huy hiệu quả các tiềm năng sẵn có, nhất là nguồn lực con người để sớm đưa Quảng Nam phát triển. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua Quảng Nam đã tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Quảng Nam đã giải thể 21 đơn vị, hợp nhất 17 đơn vị, chuyển giao chức năng nhiệm vụ 38 đơn vị; có nhiều đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/ NĐ-CP của Chính phủ. 

Tỉnh đã triển khai cung cấp 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thuế, tích cực triển khai cơ chế một cửa liên thông, rút ngắn thời gian giao dịch. 

Phó Thủ tướng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai cải cách hành chính ở một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; một số hạn chế, bất cập trong công tác tinh giản biên chế của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính chưa đáp ứng yêu cầu… 

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị, Quảng Nam cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính; nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn thời gian ban hành văn bản; đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo Chính phủ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan tới đất đai, xây dựng, thuế, hải quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…. 

Tỉnh Quảng Nam hiện là một trong 3 địa phương trên cả nước đang triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư cấp tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh đều tổng kết, đánh giá công tác cải cách hành chính và các chỉ số như: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, tỉnh cũng thực hiện đánh giá và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Trước đó, ngày 28/7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra thực tế tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Trung tâm hành chính công thành phố Tam Kỳ và Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam./. 

Theo TTXVN