leftcenterrightdel
 Các đại biểu trúng cử các chức danh chủ chốt nhận hoa chúc mừng và ra mắt tại Kỳ họp.

Sáng 24/6, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh.

Kết quả bỏ phiếu bầu, 53/53 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp đã bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII) giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII); Nguyễn Tấn Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa XII) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII.

Các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh, gồm: Kinh tế - Ngân sách; Văn hóa - Xã hội; Dân tộc; Pháp chế.

Đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã bỏ phiếu bầu đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp bầu các đồng chí: Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định về số lượng thành viên các Ban của HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Tin, ảnh: Đình Tăng