Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh miền Trung nhằm chuẩn bị nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, trong hai ngày 14 và 15/1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của Tiểu ban đã xuống tìm hiểu, nắm bắt thực tế tại huyện Hướng Hoá, huyện Gio Linh, thành phố Đông Hà và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Với hơn 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc PaKo, Vân Kiều, nhưng huyện miền núi Hướng Hoá đã phát huy được vị trí chiến lược về kinh tế, an ninh, quốc phòng, tận dụng tốt những chính sách đầu tư của Nhà nước như chương trình 134, 135, 167.

Những năm qua, kinh tế xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 15%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%. Đến nay toàn huyện đã cơ bản xoá xong nhà tạm bợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Điểm thể hiện rõ nét là Hướng Hoá đã phát huy được lợi thế nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác cho rằng, ngoài những tiềm năng sẵn có thì với Quảng Trị, truyền thống cách mạng, truyền thống anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của nhân dân.

Nếu như thế mạnh của Hướng Hoá là có khu kinh tế thương mại Quốc gia đặc biệt thì huyện Gio Linh lại có tiềm năng khi có 3 vùng kinh tế gồm vùng gò đồi, đồng bằng và vùng cát ven biển.

Đến nay, tổng giá trị sản xuất cả năm của huyện tăng 12%; thu nhập bình quân đạt 8,5 triêu đồng/người/năm, số hộ nghèo trên toàn huyện giảm còn trên 14%. Tuy nhiên, nền kinh tế của Gio Linh phát triển còn chậm, thiếu bền vững, chưa thoát khỏi huyện nằm trong “top nghèo” của tỉnh. Khó khăn đặt ra hiện nay là việc tuyên truyền các Nghị quyết chưa được quán triệt đầy đủ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở còn thấp.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cho rằng: Năm 2010 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là dịp để Đảng bộ huyện đánh giá, phân tích rút ra những bài học, nhìn nhận thuận lợi, tiềm năng cũng như khó khăn thách thức để có chiến lược cụ thể, lâu dài. Khi đã có chiến lược thì cần phân công trách nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực, gắn với kiểm tra, giám sát, đốc thúc.

Ngoài hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì việc tìm đầu ra cho sản phẩm cũng rất quan trọng mà trách nhiệm trước hết là của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Làm việc với Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị sáng nay, đoàn công tác nêu ra nhiều vấn đề như công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện đặc thù địa phương có gì vướng mắc; việc phát triển các thành phần kinh tế trong đó vai trò của kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể hợp tác xã được thể hiện như thế nào. Về xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh đánh giá thực chất chất lượng đảng viên đến đâu, tổ chức cơ sở Đảng hoạt động có gì vướng mắc? Lòng tin của dân với Đảng tăng hay giảm…

Theo báo cáo, thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng 4,2% so với năm 1991, GDP bình quân giai đoạn 1991-2009 đạt 8,4%. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp nên đến nay Quảng Trị vẫn là một tỉnh nghèo.

Lãnh đạo tỉnh kiến nghị Trung ương có chiến lược phát triển một số dự án lớn nhằm tạo bước đột phá cho địa phương. Thực chất kinh tế tập thể hiện nay chưa phát huy được vai trò thậm chí còn mờ nhạt, thiếu hiệu quả,. Chính vì vậy, tỉnh kiến nghị cần có chính sách “mạnh” cho thành phần kinh tế này.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Có chính sách thống nhất về phụ cấp với cán bộ làm công tác Đảng; quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với cán bộ xã, phường thị trấn không tham gia cấp uỷ, HĐND, UBND do không đủ tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác bày tỏ vui mừng vì trong công cuộc đổi mới, Quảng Trị đã thực hiện cương lĩnh, nghị quyết của Đảng một cách sáng tạo và hiệu quả. Những thành tựu kinh tế, xã hội trong hơn 20 năm qua thể hiện ý chí quyết tâm, phát huy vai trò anh hùng của đất và người Quảng Trị. Qua đó cũng cho thấy, Nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, làm đổi thay bộ mặt của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tập trung phát triển kinh tế trọng điểm vùng là chủ trương đúng đắn, tuy nhiên cần xử lý hài hoà quan hệ lợi ích giữa các vùng…Trong phát triển kinh tế, đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đảm bảo công bằng. Đây cũng là mục tiêu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta.

Nhân dịp công tác tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đi thị sát một số mô hình kinh tế thuộc các thành phần kinh tế; thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ; thăm di tích Thành Cổ Quảng Trị và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng./.