Sáng 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp theo, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, có 446/452 (chiếm 92,92%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với Nghị quyết. Có 6 đại biểu không tán thành thông qua nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

Theo chương trình dự kiến, sáng 5/4, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ; thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 5/4, Quốc hội sẽ bầu tân Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín./.

Kim Thanh