Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Bích Liên

Theo ông Lại Hồng Thanh -  Phó Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tính đến cuối năm 2016, cả nước có khoảng trên 550 Giấy phép khai thác mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang còn thời hạn.

Tình trạng cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản tràn lan không chỉ làm thất thoát, lãng phí nguồn thu thuế tài nguyên của quốc gia vốn không thể tái tạo, mà còn gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Để chấn chỉnh thực trạng trên, Phó Tổng Cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Luật Khoáng sản năm 2010 cũng đã quy định các trường hợp doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ về thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra thông báo mà vẫn không khắc phục vi phạm thì sẽ bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản thì phải thực hiện nghĩa vụ lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt để thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác, ông Thanh nhấn mạnh, nếu doanh nghiệp không có nhu cầu gia hạn giấy phép hoặc không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ yêu cầu doanh nghiệp dừng khai thác, lập Đề án đóng cửa mỏ trình Bộ phê duyệt để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường trước khi ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định.

Cũng theo ông Thanh, với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về khoáng sản, sau khi đã được cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra, tùy mức độ vi phạm sẽ yêu cầu khắc phục vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Thậm chí, Bộ sẽ xem xét việc thu hồi Giấy phép khai thác nếu doanh nghiệp đó vi phạm các quy định về thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản../.

BL