Sẽ trình Quốc hội chương trình phục hồi nền kinh tế

Thứ năm, 02/12/2021 22:25
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, chương trình phục hồi nên kinh tế sẽ gồm 5 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ gia đình, kích thích đầu tư công và cải cách hành chính.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: VA

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 2/12, trả lời câu hỏi về quy mô và thời gian chương trình phục hồi nên kinh tế, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, Trần Quốc Phương cho biết:  Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế là nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ KH&ĐT thực hiện, chủ trì. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ được trình lên Quốc hội vào phiên họp bổ sung cuối năm nay.

Về nội dung cơ bản, chương trình phục hồi gồm 5 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Y tế, an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ gia đình, kích thích đầu tư công, cải cách hành chính.

“Là cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ KH&ĐT cho rằng, 5 nhóm giải pháp này đã đủ mạnh và cơ bản bao quát hết các lĩnh vực cần hỗ trợ cũng như cấu trúc của nền kinh tế, hướng tới phục hồi nhanh và phát triển sau khi kiểm soát được đại dịch”- Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm rõ.

Về thời gian, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Chính phủ thời gian áp dụng Chương trình khoảng 2 năm, tập trung chủ yếu năm 2022 và 2023. Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh và diễn biến của một số giải pháp sẽ phải kéo dài thêm. Ví dụ như các dự án đầu tư công có quy mô lớn, điển hình là cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án có tổng mức đầu tư rất lớn và trong thời gian dài, do đó rất khó có thể thực hiện trong vòng 2 năm. Như vậy, thời gian sẽ gắn với mục tiêu phát triển và chủ yếu tập trung trong năm 2022, 2023.

Trong 3 nội dung mà Thủ tướng Chính phủ nói về Chương trình phục hồi, "giải pháp đủ mạnh, thời gian đủ dài, quy mô đủ lớn" có liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu như giải pháp đủ mạnh sẽ tốn kém chi phí, nếu kinh phí giới hạn thì thời gian sẽ phải kéo dài thêm, đây là mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố này.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho hay chưa thể trả lời báo chí về quy mô của Chương trình phục hồi nền kinh tế vì chưa được các cấp có thẩm quyền thông qua. Tuy nhiên, có thể khẳng định, công cụ để thực hiện các giải pháp của chương trình phục hồi chủ yếu tập trung vào công cụ tài khóa và tiền tệ, kết hợp với các công cụ khác như huy động các quỹ ngoài ngân sách, quỹ của doanh nghiệp, sự tham gia của khu vực tư nhân... Bộ KH&ĐT sẽ kịp thời thông báo với báo chí khi Chương trình phục hồi được Quốc hội thông qua.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt trả lời câu hỏi của nhà báo. Ảnh: VGP

Cần xây dựng được hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam trong giai đoạn mới

Cũng tại buổi họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi liên quan đến kế hoạch cụ thể của Bộ VHTT&DL để xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, bản sắc dân tộc theo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt khẳng định, Bộ đang triển khai một số công việc, trước hết, tập trung nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền về phát triển văn hóa, trong đó khẳng định sự đóng góp của văn hóa trong quá trình kinh tế xã hội và quá trình hội nhập quốc tế, để văn hóa đứng ngang hàng kinh tế, chính trị.

Đồng thời, Bộ tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất để hoàn thiện thể chế, chính sách… Ví dụ như sửa đổi bổ sung Luật Di sản văn hóa, đặc biệt khai thác, khuyến khích sáng tạo đội ngũ văn nghệ sĩ của các tổ chức, các doanh nghiệp… Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa, trong đó có một nội dung quan trọng là phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương để xây dựng được hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để tạo động lực về phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Trong nội dung này, Bộ tập trung tạo điều kiện cho người dân để tiếp cận các dịch vụ văn hóa, các sản phẩm văn hóa, qua đó xây dựng các bộ tiêu chí liên quan về chỉ số văn hóa quốc gia, hướng tới sự phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn hóa. Đây là nhu cầu rất lớn của người dân.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt cho biết thêm, một giải pháp nữa được Bộ VHTT&DL chú trọng trong thời gian tới là bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Theo đó, cần xây dựng các chương trình về văn hóa nghệ thuật cũng như về di sản văn hóa các dân tộc của chúng ta. Đồng thời, nâng cấp và khai thác hiệu quả về văn hóa và di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, trong đó tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa. Đây là một trong những nội dung quan trọng và cần tập trung xây dựng chiến lược của các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt chú ý những lợi thế về công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, thì cần xây dựng các đề án để đầu tư, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta, chiến lược văn hóa đối ngoại tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như xúc tiến thành lập một số trung tâm văn hóa tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Pháp, Nga, Trung Quốc… trong thời gian tới. Tạo sự đột phá trong vấn đề nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, theo đó tập trung vào thế mạnh là thị trường đào tạo văn nghệ sĩ diễn viên trong nước và nước ngoài. Quan tâm đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Tập trung hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển lĩnh vực văn hóa./.

Mỹ Anh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực