Giới thiệu với các đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

leftcenterrightdel
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt 

90 năm qua, mô hình tổ chức của Đoàn luôn linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 này, Đoàn đang thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng và 03 chương trình đồng hành với thanh niên. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định thanh niên Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng, không thể tách rời của thanh niên Việt Nam, là lực lượng có khả năng xung kích trong hội nhập quốc tế, là nhân tố để bồi dưỡng, thu hút, phát huy, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45, đã có 11 tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên ngoài nước được thành lập mới, nâng tổng số tổ chức Đoàn, Hội thanh niên ngoài nước lên 21 tổ chức, góp phần đoàn kết, tập hợp, tạo môi trường cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước được tham gia các hoạt động của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp chung cho công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các hoạt động triển khai trong thanh niên, sinh viên ngoài nước đã thu hút được đông đảo đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên và lưu học sinh tham gia, tạo ra những chuyển biến trong nhận thức của thanh niên ngoài nước về lý tưởng, mục đích sống trách nhiệm với gia đình, xã hội và Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hiện có quan hệ hợp tác với 254 tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trên thế giới và tới đây sẽ có nhiều chương trình hợp tác với nhiều tổ chức tạo thêm nhiều nguồn lực, cơ chế cho thanh niên.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi gặp mặt 

Có được kết quả nêu trên, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc các đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thường xuyên trao đổi, thông tin, hỗ trợ tích cực để hoạt động Đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Lắng nghe các ý kiến đề xuất như các đại sứ tiếp tục tạo điều kiện thành lập Ban cán sự Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên ở các nước, công tác phát triển đảng, cấp học bổng cho thanh niên, sinh viên ở nước ngoài cũng như các hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi kiều bào...Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Đại sứ, Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc khẳng định, thanh niên đóng góp đắc lực trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thanh niên đang làm rạng danh đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Sinh viên, thanh niên lao động ở nước ngoài là đại sứ thúc đẩy mối quan hệ với các nước trong đó có vai trò dẫn dắt quan trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng cho biết, ở Bộ Ngoại giao, trên 50% là cán bộ dưới 40 tuổi vì thế Bộ Ngoại giao hết sức quan tâm đến thanh niên bao gồm cả thanh niên đang học tập, lao động ở nước ngoài, thanh niên đang công tác tại Bộ cũng như các tầng lớp thanh niên khác. 

Bộ Ngoại giao luôn coi trọng sự hợp tác, đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam với nhiều sáng kiến như diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, các hoạt động hướng người trẻ đóng góp cho Tổ quốc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói. 

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao cần tiếp tục trao đổi để hai bên thúc đẩy hợp tác hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, phát huy tiềm lực, tiềm năng của thanh niên để mỗi thanh niên có thể làm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, nỗ lực để trở thành công dân toàn cầu đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

Gia Hưng