leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: QH)

Kết quả, với sự tán thành của 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (tương đương 92,5% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trước khi bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện  kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước./.

Tú Giang