leftcenterrightdel

 Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Cùng dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía khách quốc tế dự Đại hội có: 46 Đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán các nước; đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI đã hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI gồm 19 thành viên. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Phan Anh Sơn là Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kiêm Trưởng Ban Kiểm tra.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân. Ngay trước Đại hội, ngày 19/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, khẳng định vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đề ra những định hướng quan trọng cho hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị trong giai đoạn mới 2019 – 2024.

Với kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với sức sống mới, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị 17/11/1950 – 17/11/2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga kêu gọi và đề nghị tất cả các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ của mình vào việc xây dựng phương hướng hoạt động và đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị ngày càng vững mạnh, để Liên hiệp Hữu nghị có thể kế tục xứng đáng truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và góp phần vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, công lý, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Báo cáo chính trị của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình Đại hội VI do Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bạch Ngọc Chiến trình bày nêu rõ: Quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, bám sát phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp Hữu nghị đã cùng các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương đã đạt được những kết quả rất quan trọng; cơ bản hoàn thành cơ bản mục tiêu mà Đại hội V đã đề ra, khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam và đóng góp cho phong trào tiến bộ của nhân dân thế giới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trong cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong cả nước. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, Liên hiệp Hữu nghị và các tổ chức thành viên đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước; nâng cao không ngừng uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng, cần nắm vững, bám sát tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dĩ bất biến ứng vạn biến" với phương châm hành động “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả": Giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam - nền văn hóa yêu chuộng hòa bình, một chân trời mới của tiến bộ xã hội và phát triển con người, tập trung vào các trong tâm công tác, theo định hướng chủ đề Đại hội VI xác định. Tiếp tục mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên hiệp Hữu nghị cũng cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phát huy vai trò của Liên hiệp Hữu nghị, góp phần bảo đảm hiệu lực quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phù hợp với ưu tiên của đất nước trong từng giai đoạn, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho việc thực hiện thật tốt các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) do Liên hợp quốc đề ra. Phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Liên hiệp Hữu nghị phải tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, với quyết tâm mới, khí thế mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, đạt được những thành tích mới to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong lòng bạn bè quốc tế./.

Tin, ảnh: Khánh Linh