Chiều 12/4, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ và các ban ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, tính đến ngày 11/4/2019 cả nước có 57/63 tỉnh thành phố hoàn thành xong Đại hội cấp xã, đạt tỷ lệ 98,8%; có 112/712 đơn vị cấp huyện đã tổ chức Đại hội, đạt tỷ lệ 73%.


Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN
 
Đánh giá về hoạt động của MTTQ thành phố Cần Thơ cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; trong 3 năm 2014, 2016, 2017 được nhận cờ thi đua xuất sắc và 2 năm 2015, 2018 được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

MTTQ thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực hiện theo đúng yêu cầu về chương trình, nội dung văn kiện, đề án nhân sự, sửa đổi Điều lệ. Báo cáo tổng kết đã cơ bản đánh giá được tình hình các tầng lớp nhân dân của thành phố, nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu ban soạn thảo cần rút ngắn lại báo cáo sao cho xúc tích; đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh nhân sự đảm bảo về cơ cấu, thành phần, coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Cần Thơ cần quan tâm các vấn đề như chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức Đại hội đảm bảo phát huy dân chủ, tránh hình thức phô trương, nhất là nội dung báo cáo chính trị phải đóng góp thiết thực đối với Đại hội Đảng bộ lần thứ 14 của thành phố tới đây. 

Dự thảo Báo cáo chính trị hiện đã bám sát theo hướng dẫn của Trung ương tuy nhiên chưa có tính bao quát, còn mang tính liệt kê, chưa thể hiện được những nét đặc trưng của thành phố Cần Thơ về tình hình, đặc điểm, nội dung, giải pháp... Trong phần bài học kinh nghiệm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý Cần Thơ cần nhấn mạnh việc Mặt trận khi thực hiện các công việc có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng vai trò của Mặt trận, tránh dàn trải dẫn đến hình thức, hành chính hóa.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thành phố Cần Thơ cần bổ sung một số nội dung trong Chương trình hành động của nhiệm kỳ như: vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị, đặc thù vùng sông nước của thành phố, việc giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa góp phần thu hút khách du lịch, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... Việc thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí không chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, vận dộng mà còn nhiều hoạt động khác như cung cấp địa chỉ để nhân dân phản ánh, giám sát một số vụ việc cụ thể...

Cùng với việc tổ chức Đại hội, thành phố cần phải chuẩn bị Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra và tổng kết, đánh giá kết quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9...

Trước đó, lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị Đại hội như thời gian tổ chức, văn kiện, các báo cáo kiểm điểm, nhân sự, ... và đã được các đại biểu trong Đoàn công tác nhận xét, góp ý, bổ sung.

Theo dự kiến, Cần Thơ sẽ tổ chức Đại hội MTTQ thành phố sớm hơn, dự kiến trong tháng 5/2019 thay vì tháng 6 như kế hoạch./.
Ngọc Thiện/TTXVN