Ngày 19/11 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 11/3/2021, Giám đốc Học viện đã ban hành giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” kèm theo Quyết định số 963-QĐ/HVCTQG. Giải thưởng được tổ chức nhằm tìm kiếm, động viên, khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu, tư vấn có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời, giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Học viện nói riêng và cả nước nói chung.

leftcenterrightdel
  PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” sẽ được trao tặng cho đối tượng là các tác giả, đồng tác giả là công dân Việt Nam có công trình, cụm công trình nghiên cứu đạt hiệu quả xuất sắc về lý luận chính trị. Đây là sự tôn vinh dành cho các nhà khoa học có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu lý luận chính trị của nước nhà.

Về cơ cấu, giải thưởng bao gồm: giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” với mức tiền thưởng là 200 triệu đồng; giải cống hiến về “Nghiên cứu lý luận chính trị” kèm tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả đã nghỉ hưu; giải triển vọng về “Nghiên cứu lý luận chính trị” là tiền thưởng 100 triệu đồng và chỉ xét tặng đối với tác giả dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng.

Các công trình đề nghị xét tặng giải thưởng phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố và được ứng dụng trong thực tế ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Công trình đã được công bố trên tạp chí khoa học trong nước có mã số chuẩn quốc tế ISSN, thuộc danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành hằng năm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc bài đăng tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus (đối với công trình được đăng bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo) hoặc được in tại nhà xuất bản có uy tín. Nếu công trình là kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng và nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” được tổ chức xét tặng 05 năm/lần và trao tặng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Học viện hoặc ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Năm 2021, Giải thưởng được triển khai xét tặng lần đầu tiên tới tất cả các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dự kiến sẽ trao giải vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện.

Cùng với các cơ quan nghiên cứu khác trong cả nước, thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giai đoạn 2016-2021, Học viện đã có 220 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 578 đề tài cấp Bộ, 1.009 đề tài cấp cơ sở, 465 hội thảo khoa học (29 hội thảo quốc tế, 30 hội thảo cấp quốc gia, 86 hội thảo cấp bộ và 346 hội thảo cấp cơ sở) đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian.

Học viện đã chủ động nghiên cứu và chắt lọc kết quả nghiên cứu xây dựng được các báo cáo khuyến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đóng góp trong việc soạn thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời, sát hợp với tình hình diễn biến của thực tế đất nước và trên thế giới; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Minh Châu