leftcenterrightdel

 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào,

Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít 

Ngày 23/6, Ban Đối ngoại Trung ương Thông báo: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021./.

leftcenterrightdel
Nguồn: VTV 

Mạnh Hùng