Ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố (thứ 2 từ trái qua) và ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban dân tộc Thành phố (thứ 4 từ trái qua) được bầu là Ủy viên UBND Thành phố. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do thời gian qua có sự điều động, phân công cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố và có những người nghỉ hưu theo chế độ, HĐND Thành phố tổ chức Kỳ họp lần này để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chuyên trách của các Ban HĐND Thành phố và Ủy viên UBND Thành phố. Trong đó, việc kiện toàn nhân sự các ban chuyên trách HĐND Thành phố trước kỳ họp thường lệ vào cuối năm 2018 là rất quan trọng, để đảm bảo thực hiện tốt công tác thẩm tra của các Ban đối với các Tờ trình trình HĐND.

Tại Kỳ họp lần này, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân làm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố. Các đại biểu cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố và ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc Thành phố. 

Kỳ họp cũng đã thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Văn Dũng (do nhận công tác khác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Hồng Hà (do nhận công tác khác).

Đồng thời, HĐND thành phố cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Sử Ngọc Anh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố (do nhận công tác khác); ông Ngô Văn Triển, nguyên Trưởng ban Dân tộc Thành phố (đã thôi việc theo nguyện vọng); ông Trương Văn Hai, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố (đã nghỉ hưu); miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tri Thắng; miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐND thành phố đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước./.

Lý Thu Hoài/TTXVN