TP.Hồ Chí Minh giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước

Thứ ba, 10/07/2018 18:27
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, TP.Hồ Chí Minh luôn giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước. Mặc dù, diện tích đất đai của Thành phố chỉ chiếm 0,6%, dân số chiếm 10% cả nước nhưng kinh tế đóng góp 22% vào tổng sản phẩm nội địa quốc gia (GDP). Đây là kết quả đáng tự hào đồng thời là nghĩa vụ rất lớn.

Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Hồ Chí Minh khoá IX sáng 10/7.

Quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ

Tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã báo cáo lại với các đại biểu và cử tri Thành phố về kết quả kỳ họp thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố lần thứ X giữa nhiệm kỳ và tình hình kinh tế xã hội Thành phố 6 tháng đầu năm 2018, xác định nhiệm vụ cần triển khai trong 2,5 năm còn lại của nhiệm kỳ, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đánh giá một số chuyên đề cụ thể và 7 chương trình đột phá phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nhìn lại 2,5 năm qua, chúng ta cần trả lời câu hỏi, vị trí của TP.Hồ Chí Minh, đóng góp của TP.Hồ Chí Minh với sự phát triển của cả nước như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nguồn lực con người và
sáng tạo là động lực của sự phát triển Thành phố.

Đi vào phân tích cụ thể, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho rằng, mặc dù, diện tích đất đai của Thành phố chỉ chiếm 0,6% cả nước, dân số chiếm 10% nhưng sản phẩm kinh tế những năm gần đây luôn đóng góp ở mức 22% vào tổng sản phẩm nội địa quốc gia (GDP). Trách nhiệm của TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa, xã hội, là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thành phố tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm tài chính lớn nhất nước, đóng góp 29% huy động vốn và 27% cho vay của cả nước. Tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng và ổn định, bình quân 19,41%/năm. Lượng kiều hối trong 2 năm 2016 - 2017 đạt hơn 10 tỷ USD chiếm 50% cả nước, trong đó hơn 70% được đưa vào sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, hiện nay, có 3 lĩnh vực của kinh tế thành phố có tỷ trọng đóng góp vào cả nước thấp hơn tỷ trọng của kinh tế thành phố so với cả nước (22% GDP) là: giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp của thành phố chiếm 15,7% cả nước, giá trị xuất khẩu chiếm 16,8% và thu hút đầu tư nước ngoài chiếm 17%.

Bên cạnh đó, đối với 7 chương trình đột phá của Thành phố, cũng còn một số chỉ tiêu khó hoàn thành trong nhiệm kỳ này. Đặc biệt là chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đóng góp cải cách hành chính vào sự phát triển của thành phố đạt rất thấp. Hay như đối với chương trình giảm ngập nước, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các quận, huyện cần phát động cuộc vận động sâu rộng trong nhân dân ở từng phường – xã, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân về trách nhiệm đảm bảo thông thoáng các kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, mà lực lượng nòng cốt vận động và triển khai là các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ khi nào mỗi người dân, hộ gia đình chung tay chống ngập thì thành phố mới hết ngập. Đối với chương trình chống ngập, nhu cầu vốn để hoàn thành chương trình là 73.000 tỷ đồng, song mới thu xếp được 27.000 tỷ đồng, còn thiếu 46.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vì vậy, Thành phố cần tổ chức Hội nghị chuyên đề mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện các công trình.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nhằm phát huy các thế mạnh của Thành phố, tận dụng thời cơ, khắc phục những yếu kém, khó khăn như đã nêu trên, trong thời gian hai năm rưỡi tới Đảng bộ Thành phố cần quyết liệt thực hiện các giải pháp của 7 Chương trình đột phá mà Đại hội X của Đảng bộ thành phố đã xác định, trong đó, cần thực hiện quyết liệt 3 nhóm giải pháp sau: Hoàn thiện thể chế quản lý của thành phố, với phương châm phải coi nguồn nhân lực của Thành phố là nguồn lực quan trọng nhất, coi sáng tạo của người lao động là động lực mạnh mẽ nhất để phát triển.

Tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, trong đó bổ sung 2 chuyên đề: Chuyên đề về Quy trình thí điểm đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư ở TP. Hồ Chí Minh theo hướng đúng luật pháp, có lợi cho nhân dân, có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, triển khai nhanh; Chuyên đề về kết nối thật sự hiệu quả các doanh nghiệp, các nhà khoa học và quản lý Nhà nước, để phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ, để doanh nghiệp tin cậy và khai thác lực lượng và sản phẩm khoa học, để nhà nước hỗ trợ quá trình tương tác này thật hiệu quả.

Đối với giải pháp về bố trí vốn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong tháng 7 năm 2018, Thành phố tập trung nghiên cứu rà soát, cân đối vốn cho từng Chương trình đột phá; khai thác nguồn vốn từ chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; đối với những dự án không thể hoàn thành đến hết nhiệm kỳ sẽ sắp xếp lại, ưu tiên những dự án kết thúc trước và trong năm 2021; thực hiện tái cơ cấu vốn trong khả năng cho phép để hoàn tất công trình; kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án.

Đối với những chương trình trong nhiệm kỳ này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nếu cả Thành phố cùng quyết tâm, đoàn kết và sáng tạo thì sẽ làm được, bởi Thành phố đang có nhiều thời cơ, lợi thế khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 54, thời cơ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Kỳ họp thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. HĐND sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm cũng như quyết định các nội dung quan trọng: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội và ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm. Xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; xem xét báo cáo của Viện trưởng VKSND Thành phố, Chánh án TAND Thành phố. Nghe thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu Khai mạc Kỳ họp 

HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và cho ý kiến các tờ trình của UBND Thành phố và Thường trực HĐND Thành phố. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất tại Thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiếp quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ trong vai trò người đại biểu nhân dân; góp phần xứng đáng nâng cao chất lượng hoạt động HĐND; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các nội dung mà chương trình đã đề ra, để kỳ họp có được những quyết định đúng đắn, bám sát với yêu cầu thực tiễn cuộc sống, thể hiện được ý chí, nguyện vọng, kết tinh trí tuệ của nhân dân Thành phố vào trong từng nghị quyết của HĐND Thành phố; góp phần thúc đẩy, phát triển Thành phố; bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 và các nghị quyết quan trọng của HĐND.

Tại Kỳ họp, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đọc tờ trình của UBND Thành phố về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, UBND Thành phố nhận định tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực (tổng sản phẩm nội địa đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ. Hoạt động thu ngân sách đạt 48,69% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ) song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, mất nhiều thời gian đã ảnh hưởng ít nhiều đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố.

Ngoài ra, các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người, có hành động chống phá, gây mất trật tự an toàn xã hội của các thế lực phản động dù được kịp thời xử lý có hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của Thành phố. Tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn xảy ra, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, các vấn đề về quản lý đô thị (ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... ) dù được quan tâm, triển khai đầu tư nhiều dự án trung và dài hạn song vẫn là những vấn đề gây áp lực lớn đòi hỏi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 tới nay, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến cho biết, cử tri Thành phố quan tâm nhiều tới các vấn đề thuộc lĩnh vực: giao thông vận tải, đất đai môi trường, về quy hoạch, xây dựng, chậm thực hiện dự án, an toàn thực phẩm, về chế độ chính sách, văn hóa xã hội…

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cho biết, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Tin, ảnh:VL
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực