Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?”

Tham gia chương trình giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có các vị khách mời gồm: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viênTrung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng- Văn hóa TW; Nhà báo, TS Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; TS Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức TW; PGS, TS Nguyễn Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo TW và một số tấm gương từ thực tiễn được chọn từ một số hội nghị tuyên dương điển hình…

Mục đích của cuộc giao lưu nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương về vai trò, ý nghĩa của Quy định trách nhiệm nêu gương; qua đó, góp phần xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới và để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Trong chương trình giao lưu trực tuyến, các vị khách mời sẽ trực tiếp giải đáp các câu hỏi do bạn đọc gửi đến.

Cuộc giao lưu trực tuyến sẽ được tổ chức từ 8h30, ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Rất mong bạn đọc tiếp tục gửi câu hỏi tham gia chương trình theo địa chỉ:

Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Email: thuhadcsvn@gmail.com; hienhoacpv@gmail.com

Điện thoại: 080.44060; 0982328299; 0912505559.

Trân trọng kính mời bạn đọc theo dõi và tham gia chương trình./.

 

Ban Tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến