(ĐCSVN) - Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 01 năm 2010, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp vòng IV Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Cămpuchia.

Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Cămpuchia làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu biên giới Cămpuchia do Ngài Var Kim Hong, Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia phụ trách về vấn đề biên giới, Chủ tịch Uỷ ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Cămpuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng phân giới cắm mốc, cho đến nay đã phối hợp xác định được 80% vị trí mốc trên bản đồ và 40% vị trí mốc trên thực địa. Hai bên khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trước cuối năm 2012 như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thoả thuận và đã thống nhất một số biện pháp để đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc. Phía Cămpuchia sẽ thành lập thêm hai đội phân giới cắm mốc để cùng Việt Nam phấn đấu năm 2010 hoàn thành cơ bản công tác chuyển vẽ bản đồ và cắm mốc - phân giới trên thực địa. Hai bên thống nhất sẽ triển khai xây dựng bộ bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Cămpuchia và soạn thảo Nghị định thư phân giới cắm mốc. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau./.