Đảng bộ Agribank tích cực triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 02/07/2024 22:00
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Đảng ủy Agribank đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai cuộc thi, qua đó kết quả ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.
 

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo phát động, triển khai Cuộc thi tới các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, thể lệ Cuộc thi; vận động, khuyến khích toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Cuộc thi được triển khai rộng rãi, đa dạng thông qua biên soạn Tài liệu sinh hoạt chi bộ để các chi, đảng bộ khai thác phổ biến trong các kỳ sinh hoạt, gửi qua đường văn thư nội bộ I-office và trên các kênh truyền thông nội bộ: Website, các group truyền thông (Bình quân mỗi năm có hơn 2260 bài viết tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch có chất lượng được đăng tải trên các kênh truyền thông của Agribank)... Viết tin, bài tuyên tuyền về cuộc thi đăng tải trên Website, Fanpage Agribank, Tuổi trẻ Agribank.

Sau hơn 2 tháng phát động, Đảng ủy Agribank đã thu nhận được 892 tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống, nhiều đơn vị có bài dự thi vượt chỉ tiêu giao, tiêu biểu như: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (31 bài), Nam Thanh Hóa (27 bài), tỉnh Khánh Hòa (27 bài), Hà Tây I (25 bài), tỉnh Nghệ An (21 bài), Đông Hải Phòng (20 bài), tỉnh Vĩnh Phúc (18 bài), tỉnh Quảng Nam (16 bài), tỉnh Hải Dương (16 bài), Hà Tây (15 bài), Bắc Đắk Lắk (13 bài) tỉnh Bình Định (12 bài), tỉnh Ninh Bình (11 bài), Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam (11 bài), tỉnh Đắk Lắk (11 bài), tỉnh Kon Tum (11 bài), CN 9 (10 bài), Bắc Yên Bái (10 bài), tỉnh Nam Định (10 bài), tỉnh Hà Tĩnh (10 bài), Chi bộ Trung tâm Chăm sóc khách hàng(12 bài), Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy (10 bài)…, Đảng ủy Agribank đã kịp thời thẩm định, lựa chọn 30 tác phẩm có chất lượng để gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Tư, năm 2024 cấp Trung ương đúng thời hạn quy định.

Ban Tổ chức rà soát lựa chọ các tác phẩm dự thi. 

Các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, hình thức phong phú, có sự nghiên cứu, đầu tư bài bản. Một số tác phẩm phản ánh sát thực tế và đề xuất các giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển, bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, thể hiện sự am hiểu về lý luận, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn từ đó các bài viết có giá trị thực tiễn cao, sâu sắc, mang tính thuyết phục.

Các tác phẩm dự thi. 

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Tư, năm 2024 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trên toàn hệ thống. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống (Trong năm 2023 và 2024 Đảng bộ Agribank là đơn vị có số lượng bài dự thi gửi về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiều nhất với tổng số bài là 1.383 bài). Nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên rõ rệt khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi mặt hoạt động của Agribank.

Có thể nói kết quả từ việc hưởng ứng phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Tư, năm 2024 của Đảng bộ Agribank đã đạt được các mục tiêu đề ra cũng như đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy Agribank về một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Agribank nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối nói chung./.

Bùi Quy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực